Reactivi de laborator

SEAP
ID:
CAN1029633
Data:
24/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33696000-5 - Reactivi si produse de contrast (Rev.2)
Valoare:
253.200 RON
Descriere:
În cadrul procedurii vor fi achiziționați Reactivi de laborator în vederea efectuării analizelor conform Caiet de sarcini și Lista de loturi la prezentul anunț. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Magazia de reactivi a Institutului
Test rapid sepsis - Bacterii
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator
Magazia de reactivi a Institutului
Test rapid sepsis - Candida
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator
Magazia de reactivi a Institutului
Test de diagnostic rapid infecții țesuturi moi la pacientul critic
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator
Magazia de reactivi a Institutului
Test de diagnostic molecular markeri rezistență sepsis
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro