Achiziție echipamente de protectie medicala, substante necesare pentru decontaminare/biocide, reactivi si teste diagnostic SARS-COV-2 în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.Pompei Samarian" Calarasi finanțat prin POIM 2014-2020”

SEAP
ID:
CAN1092536
Data:
24/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Calarasi / Calarasi
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
Valoare:
1.919.769,78 RON
Descriere:
Achiziție echipamente de protectie medicala, substante necesare pentru decontaminare/biocide, reactivi si teste diagnostic SARS-COV-2 în cadrul proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19 la Spitalul Judetean de Urgenta "Dr.Pompei Samarian" Calarasi finanțat prin POIM 2014-2020”conform caiet de sarcini atasat in SEAP Autoritatea Contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, astfel incat operatorii economici sa beneficieze de cele 10 zile prevazute de Legea nr. 98/2016. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor : 20 zile Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de obținerea/aprobarea finanțării din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului de achiziție publică fiind posibilă doar în situația în care se respectă dispozițiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Data maxima pana la care va opera clauza suspensiva este 31.12.2021. In situatia in care conditia alocarii fondurilor necesare nu este indeplinita, autoritatea contractanta va anula procedura de atribuire . Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, Autoritatea Contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza a-II-a din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă, in cazul anularii procedurii sau în cazul în care nu încheie contractul de achiziție publică datorita lipsei finantării”
Loturi:
8.800 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Manusi examinare
Manusi examinare, cantitate 80000 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
66.405 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant igienic pentru maini si piele pe baza de alcool - utilizare prin frecare
Dezinfectant igienic si chirurgical pentru maini si piele pe baza de alcool - utilizare prin frecare , cantitate 1500 punga , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
16.800 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant chirurgical pentru maini cu utilizare prin spalare
Dezinfectant chirurgical pentru maini cu utilizare prin spalare , cantitate 700 l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
8.800 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Masca Faciala de uz medical - tip IIR
Masca Faciala de uz medical - tip IIR, cantitate 11000 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
24.195 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Produs pentru dezinfectia si curatarea rapida a suprafetelor mici, a obiectelor de inventar si dispozitivelor medicale , utilizare prin pulverizare si care sa nu necesite clatire
Produs pentru dezinfectia si curatarea rapida a suprafetelor mici, a obiectelor de inventar si dispozitivelor medicale , utilizare prin pulverizare si care sa nu necesite clatire, cantitate 1500l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
7.300 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Saci Cadavre
Saci cadavre , cantitate 50 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
32.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Alcool sanitar
Alcool sanitar , cantitate 10000l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
54.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant detergent pentru suprafete semicritice TP2 si TP4 cu actiune bactericida, fungicida, levuricida, micobactericida, tuberculocida, virucida care sa nu necesite clatire
Dezinfectant detergent pentru suprafete semicritice TP2 si TP4 cu actiune bactericida, fungicida, levuricida, micobactericida, tuberculocida, virucida care sa nu necesite clatire , cantitate 1500 l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
428.565 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Detergent Dezinfectant concentrat de nivel inalt pentru suprafete critice
Detergent Dezinfectant concentrat de nivel inalt pentru suprafete critice , cantitate 1500 l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
59.250 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant igienic pentru maini cu utilizare prin spalare
Dezinfectant igienic pentru maini cu utilizare prin spalare , cantitate 1500 l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
23.400 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant igienic si chirurgical pentru maini si piele pe baza de alcool - utilizare prin frecare
Dezinfectant igienic si chirurgical pentru maini si piele pe baza de alcool - utilizare prin frecare , cantitate 1000 l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
28.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant clorigen de nivel inalt pentru suprafete, obiecte de inventar, vesela, suprafete care vin in contact cu alimentele, utilizat in bucatarii si oficii alimentare din spital
Dezinfectant clorigen de nivel inalt pentru suprafete, obiecte de inventar, vesela, suprafete care vin in contact cu alimentele, utilizat in bucatarii si oficii alimentare din spital , cantitate 280.000 buc , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
67.230 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Ochelari protectie
Ochelari protectie, cantitate 1.000 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
816.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
MASCA FFP3
Masca FFP3, cantitate = 12000 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
1.080.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Teste Xpert@Xpress SARS-COV2
Teste Xpert@Xpress SARS-COV2 , cantitate 4500 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP compatibile cu aparatul GeneXpert
103.500 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant Detergent pentru instrumentar si dispozitive medicale de nivel mediu
Dezinfectant Detergent pentru instrumentar si dispozitive medicale de nivel mediu , cantitate 1500l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
220.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Dezinfectant de nivel inalt destinat dezinfectiei aerului prin pulverizare si prin nebulizare
Dezinfectant de nivel inalt destinat dezinfectiei aerului prin pulverizare si prin nebulizare , cantitate 1000l , conform caiet de sarcini atasat in SEAP
6.561 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Botosei
Botosei , cantitate 36.450 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
5.346 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Capeline
Capeline, cantitate 24.300 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
3.877,2 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
COMBINEZON
combinezon, cantitate = 270 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
22.788 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Halate chirurgicale
Halate chirurgicale , cantitate 1.350 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
63.720 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Kit recoltare exudat COVID
Kit recoltare exudat COVID , cantitate 4500 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
885.600 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA "Dr.Pompei Samarian" Calarasi, strada Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, nr.2-4
Halate unica folosinta
Halate unica folosinta , cantitate 80.000 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
363.000 RON
SEDIUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA Dr.Pompei Samarian Calarasi
MASCA FFP2
MASCA FFP2, cantitate 22000 buc, conform caiet de sarcini atasat in SEAP
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro