Module compatibile cu monitoare Mindray Benevision N15

SEAP
ID:
CAN1046616
Data:
24/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoare:
56.000 RON
Descriere:
Achiziție Module compatibile cu monitoare Mindray Benevision N15 conform Caiet de sarcini și Lista de loturi din prezentul anunț. Prin achiziționarea aparaturii medicale autoritatea contractantă urmărește creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație a secțiilor Institutului. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul Institutului
Modul BIS compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 35.000,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 70.000,00 lei
Sediul Institutului
Modul PICCO compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 57.500,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 115.000,00 lei
Sediul Institutului
Modul Respirație compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 10.000,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 20.000,00 lei
Sediul Institutului
Modul Analiza saturației oximetriei cerebrale compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 55.000,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 110.000,00 lei
Sediul Institutului
Modul C.O. compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 12.500,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 25.000,00 lei
Sediul Institutului
Modul EEG compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 30.000,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 60.000,00 lei
Sediul Institutului
Modul CO2 compatibil cu monitor Mindray Benevision N15
Cantitate minimă Acord Cadru: 1 Cantitate maximă Acord Cadru: 10 Cantitate minimă Contract Subsecvent: 1 Cantitate maximă Contract Subsecvent: 2 Valoare minimă Contract Subsecvent: 40.000,00 lei Valoare maximă Contract Subsecvent: 80.000,00 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro