CENTRU DE COMUNICATII PENTRU PUNCT DE COMANDA MOBIL - MEDIU

SEAP
ID:
CAN1063795
Data:
23/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
35412500-0 - Vehicule de comandament si de legatura (Rev.2)
Valoare:
41.256.576 RON
Descriere:
Acord – cadru de furnizare a produsului ”CENTRU de COMUNICAȚII pentru PUNCT DE COMANDĂ MOBIL – mediu”, conform caietului de sarcini nr 97486/09.09.2020 Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare: În a 11 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. - Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19 Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente: ANUAL, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație
Loturi:
Conform caietului de sarcini
Default lot
Acord – cadru de furnizare a produsului ”CENTRU de COMUNICAȚII pentru PUNCT DE COMANDĂ MOBIL – mediu” Cantități estimate acord cadru: minim 1- maxim 33 complete. Cantități estimate contract subsecvent: minim 1- maxim 18 complete Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 18cpl. x 1.180.000 lei fără TVA = 21.240.000 lei fără TVA
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro