ACORD CADRU FURNIZARE MEDICAMENTE UZ UMAN HIV/SIDA-8 loturi neadjudecate

SEAP
ID:
CAN1060762
Data:
23/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Jilava
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33651400-2 - Antivirale pentru uz sistemic (Rev.2)
Valoare:
1.717.123,97 RON
Descriere:
Autoritatea contractantă va încheia acorduri-cadru pentru furnizarea de medicamente uz uman cu maxim 3 operatori economici. Primul contract subsecvent și următoarele contractele subsecvente se vor incheia avand in vedere art. 118, alin. 1 lit. a) din Lg 98/2016 cu ofertantul câștigător al acordului-cadru.In cazul in care, dupa perioada de valabilitate a ofertei in care ofertantul clasat pe primul loc se afla in imposibilitatea de a incheia un nou contract subsecvent din motive justificate, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de achizitiona de la locul 2, respectiv locul 3 din acordul cadru. Produsele sunt împărțite în loturi pe cantități minime și maxime estimate conform bazei de calcul si anexei nr. 1 la strategia de contractare. Livrarea produselor din contractele subsecvente se va face numai pe bază de comanda. Comenzile vor fi transmise de autoritatea contractantă, prin fax sau e-mail iar livrarea se va face periodic in intervalul orar stabilit de comun acord . Procedura se va finaliza prin semnarea unui acord cadru pentru fiecare lot. Acordul cadru pentru fiecare lot in parte va fi incheiat cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarului maxim de operatori economici mentionat, respectiv 3. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari in a 10- a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Acordul cadru inceteaza/se reziliaza in cazul in care Ministerul Sanatatii incheie acorduri cadru la nivel central pentru medicamente uz uman HIV-SIDA.
Loturi:
1.495.800 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Lopinavirim+Ritonavirum compr.film. 200mg/50mg
CANTITATE MIN 22500 CPR FILM- CANTITATE MAX 180000 CPR FILM
1.659.000 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Abacavirum+Lamivudinum compr.film. 600mg/300mg
CANTITATE MIN 9375 CPR FILM- CANTITATE MAX 75000 CPR FILM
686.880 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Combinaţii (Emtricitabinum + Tenofovirum disoproxil) compr.film. 200 mg/245 mg
CANTITATE MIN 3000 CPR FILM- CANTITATE MAX 24000 CPR FILM
895.962 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Atazanavirum caps. 300mg
CANTITATE MIN 2325 CAPS- CANTITATE MAX 18600 CAPS
646.800 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Tenofovirum Disoproxil compr.film. 245mg
CANTITATE MIN 4125 CPR FILM - CANTITATE MAX 33000 CPR FILM
880.080 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Lamivudinum +Zidovudinum compr.film. 150mg/300mg
CANTITATE MIN 19000 CPR FILM - CANTITATE MAX 152000 CPR FILM
55.200 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Lamivudinum compr.film. 150mg
CANTITATE MIN 1500 CPR FILM - CANTITATE MAX 12000 CPR FILM
84.330 RON
Penitenciarul Spital Bucureşti Jilava, str.Sabarului, nr. 1, comuna Jilava, judeţul Ilfov, cod poştal 077120
Lamivudinum compr.film. 300mg
CANTITATE MIN 1125 CPR FILM- CANTITATE MAX 9000 CPR FILM
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro