Achizitie servicii de întreținere și reparare a autospecialelor, autovehiculelor și microbuzelor aparținând I.P.J. Cluj

SEAP
ID:
SCNA1079144
Data:
14/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Achizitie servicii de întreținere și reparare a unui număr de 447 autovehicule apartinand IPJ CLUJ, detaliate in caietul de sarcini si anexa nr. 1 si anexa nr. 2 la caietul de sarcini, împărțite în 2 loturi după cum urmează: • Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN – 362 autovehicule • Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA – 85 autovehicule Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru se regasesc in anexa nr. 2 a caietului de sarcini. Cantitatile estimate minime si maxime ale unui singur contract subsecvent se regasesc anexa nr. 2 a caietului de sarcini. Valoarea minimă estimată fără TVA (lei) a acordului-cadru: 280.440 lei, detaliată astfel: • Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN – 114.920 lei • Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA – 165.520 lei Valoarea maximă estimată fără TVA (lei) a acordului-cadru: 493.555 lei, detaliată astfel: • Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN – 203.480 lei • Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA – 290.075 lei Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului - cadru: 1.000 lei detaliată după cum urmează: • Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN – 500 lei • Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA – 500 lei Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului - cadru: 493.555 lei detaliată după cum urmează: • Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN – 203.480 lei • Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA – 290.075 lei Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 5 a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 7 zile.
Loturi:
203.480 RON
Sediile prestatorilor
Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN
Lot nr. 1- DACIA, RENAULT, NISSAN Valoarea minimă estimată fără TVA (lei) a acordului-cadru: 114920 lei. Valoarea maximă estimată fără TVA (lei) a acordului-cadru: 203480 lei. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului - cadru: 500 lei. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului - cadru: 203480 lei.
290.075 RON
Sediile prestatorilor
Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA
Lot nr. 2- AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA, SEAT, FORD, HYUNDAI MERCEDES, OPEL, JEEP, FIAT, MITUBISHI, BMW, SUZUKI, PEUGEOT, KIA Valoarea minimă estimată fără TVA (lei) a acordului-cadru: 165520 lei. Valoarea maximă estimată fără TVA (lei) a acordului-cadru: 290075 lei. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor minime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului - cadru: 500 lei. Valoarea estimată fără TVA (lei) ale cantităţilor maxime de servicii şi produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului - cadru: 290075 lei.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro