Furnizare produse de birotică și papetărie

SEAP
ID:
CAN1086015
Data:
12/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
46.213,55 RON
Descriere:
Sectorul 6 al Municipiului București (Primăria Sector 6) planifică, organizează și finalizează procedura de achiziție comună ocazională conform art. 44 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, în numele și pentru utilizatorii definiți mai jos, precum și monitorizarea acordului-cadru și a contractelor subsecvente centralizate, împreună cu aceștia: 1. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6; 2. Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6; 3. Administrația Comercială Sector 6; 4. Direcția Generală de Poliție Sector 6; 5. Centrul Cultural European Sector 6; 6. Administrația Școlilor Sector 6; 7. Centrul de sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie” Sector 6; 8. Direcția de Evidență a Persoanelor Sector 6; 9. Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6; 10. Centrul Militar Sector 6. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 1.840.000 lei fără TVA.
Loturi:
Sectorul 6
Default lot
Produsele solicitate ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție, în cantitățile minime/maxime și caracteristicile tehnice, sunt cuprinse în Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini. Lista produselor solicitate și caracteristicile acestora se regăsește în Anexa 1 la prezentul Caiet de Sarcini. Produsele vor respecta prevederile legislației şi actelor normative în vigoare la data livrării. În situația modificării legislației pe parcursul derulării acordului cadru, furnizorul se obligă să se alinieze la noile prevederi legale, fără a angaja sub nici o formă achizitorul.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro