Echipament și soft de bază necesare găzduirii aplicației și bazei de date DesInventar

  SEAP
  ID
  SCNA1078560
  Data
  30 Octombrie 2022
  Valoare
  144.352 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Procedura simplificata
  Tipul contractului::
  Furnizare
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti , Bucuresti
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS. Prin achiziționarea echipamentelor de găzduire DesInventar, se va asigura nu numai spațiul de stocare necesar pentru întreaga bază de date (date arhivate și date disponibile/introduse pe parcursul anului), ci și o bună performanță în accesarea și introducerea datelor. Totodată, se va urmări asigurarea pe viitor a unei eventuale scalări orizontale și/sau verticale a acestui sistem. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 8 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
  Loturi:
  35.000 RON
  Conform caietului de sarcini
  Sistem de gestionare de baze de date relaționale
  Procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS
  36.000 RON
  Conform caietului de sarcini
  UPS
  procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS
  125.000 RON
  Conform caietului de saricini
  Echipament de rețea de tip Firewall
  Procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS.