Echipament și soft de bază necesare găzduirii aplicației și bazei de date DesInventar

SEAP
ID:
SCNA1078560
Data:
08/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
48000000-8 - Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)
Valoare:
144.352 RON
Descriere:
Procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS. Prin achiziționarea echipamentelor de găzduire DesInventar, se va asigura nu numai spațiul de stocare necesar pentru întreaga bază de date (date arhivate și date disponibile/introduse pe parcursul anului), ci și o bună performanță în accesarea și introducerea datelor. Totodată, se va urmări asigurarea pe viitor a unei eventuale scalări orizontale și/sau verticale a acestui sistem. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 8 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
Loturi:
35.000 RON
Conform caietului de sarcini
Sistem de gestionare de baze de date relaționale
Procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS
36.000 RON
Conform caietului de sarcini
UPS
procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS
125.000 RON
Conform caietului de saricini
Echipament de rețea de tip Firewall
Procedură de atribuire ce implică încheierea unor contracte ce au ca obiect furnizarea de: Lot 1: Echipament de rețea de tip Firewall, Lot 2: Sistem de gestionare de baze de date relaționale și Lot 3: UPS.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro