Acord-cadru de furnizare acumulatori auto

SEAP
ID:
SCNA1076228
Data:
07/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
31400000-0 - Acumulatori, pile galvanice si baterii primare (Rev.2)
Valoare:
49.590 RON
Descriere:
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de furnizare acumulatori auto pentru autovehiculele din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pentru o perioada de 12 luni
Loturi:
Șos. Vitan-Bârzești, nr. 24, sector 4, București
Default lot
Autoritatea contractanta va incheia un acord-cadru de furnizare acumulatori auto pentru autovehiculele din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dealul Spirii” Bucureşti - Ilfov, pentru o perioada de 12 luni. In derularea acordului-cadru se va avea in vedere faptul ca orice produs va fi achizitionat doar in baza unui contract subsecvent, semnat de catre reprezentantii legali ai partilor, in limita fondurilor bugetare alocate. In situatia in care, dupa atribuirea acordului-cadru, fondurile alocate sunt sub pragurile estimate, autoritatea contractanta nu-si asuma obligatia de a achizitiona produsele la valoarea (cantitatea) maxima prezentata in fisa de date a achizitiei. Acordul-cadru, ca modalitate speciala de atribuire a unui contract de achizitie publica, contine cantitati estimate de produse pe care autoritatea contractanta considera ca le va achizitiona ulterior, cantitati care apar la nivelul documentatiei de atribuire a respectivului acord-cadru, autoritatea contractanta avand obligatia, ulterior, la momentul incheierii contractelor subsecvente, de a stabili cantitatile fixe ce vor fi achizitionate in cadrul respectivului contract subsecvent. Produsele ce se vor achizitiona trebuie sa indeplineasca in totalitate cerintele minime ale specificatiilor tehnice asa cum sunt prevazute in Caietul de sarcini. Cantitatile minime și maxime ale acordului-cadru, respectiv ale contractelor subsecvente, sunt mentionate in Caietul de sarcini. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro