Furnizare materiale didactice - Proiect Multirisc Modulul III

SEAP
ID:
SCNA1073948
Data:
04/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
39162100-6 - Material pedagogic (Rev.2)
Valoare:
41.874,3 RON
Descriere:
Lot 1 - Materiale didactice – subactivitatea 2.5 - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Lot 2 - Materiale didactice – activitatea 4 - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 8 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
Loturi:
63.025,21 RON
Conform caietului de sarcini
Materiale didactice – subactivitatea 2.5.
Achiziția materialelor didactice pentru modulul CBRN este necesară pentru furnizarea unor produse necesare desfășurării unei Sesiuni de formare de formatori în specialitatea CBRN precum și pentru desfășurarea a 14 sesiuni de Cursuri de perfecționare în domeniul CBRN.
42.352,94 RON
Conform caietului de sarcini.
Materiale didactice – activitatea 4
Achiziția materialelor didactice necesare derulării activității 4 din cadrul proiectului
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro