Furnizare materiale didactice - Proiect Multirisc Modulul III

  SEAP
  ID
  SCNA1073948
  Data
  03 Noiembrie 2022
  Valoare
  41.874,3 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Procedura simplificata
  Tipul contractului::
  Furnizare
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti , Bucuresti
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Lot 1 - Materiale didactice – subactivitatea 2.5 - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Lot 2 - Materiale didactice – activitatea 4 - Proiectul Multirisc Modulul III finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 8 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numărul zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15
  Loturi:
  63.025,21 RON
  Conform caietului de sarcini
  Materiale didactice – subactivitatea 2.5.
  Achiziția materialelor didactice pentru modulul CBRN este necesară pentru furnizarea unor produse necesare desfășurării unei Sesiuni de formare de formatori în specialitatea CBRN precum și pentru desfășurarea a 14 sesiuni de Cursuri de perfecționare în domeniul CBRN.
  42.352,94 RON
  Conform caietului de sarcini.
  Materiale didactice – activitatea 4
  Achiziția materialelor didactice necesare derulării activității 4 din cadrul proiectului