Acord-cadru furnizare papetărie

SEAP
ID:
SCNA1066861
Data:
04/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192700-8 - Papetarie (Rev.2)
Valoare:
145.883,62 RON
Descriere:
Obiectul acordului-cadru îl constituie achiziționarea de papetărie necesară desfășurării în condiții optime a activității structurilor Curții de Conturi a României. Achiziția va fi derulată integral prin mijloace electronice, într-o singură etapă. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 9 zile. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016 cu modificările și completările ulterioare. La atingerea valorii maxime estimate sau a cantităților maxime prevăzute în caietul de sarcini, acordul-cadru isi epuizeaza efectele.
Loturi:
municipii resedinta de judet - sediul central al Curtii de Conturi din Bucuresti, precum si sediile camerelor de conturi judetene
Default lot
Obiectul acordului-cadru il constituie achizitonarea de papetarie necesara desfasurarii in conditii optime a structurilor Curtii de Conturi a României. Cantitățile de produse necesare autorității contractante sunt precizate în caietul de sarcini. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în funcţie de necesităţile autorității contractante, precum și de fondurile bugetare ce pot fi alocate cu această destinaţie. Data intrării în vigoare a acordului-cadru este data semnarii acestuia de catre ultima dintre parti. Autoritatea contractantă optează pentru încheierea acordului-cadru cu 3 (trei) operatori economici, clasați pe primele trei locuri, în urma aplicării criteriului de atribuire.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro