ACHIZITIA DE ARTICOLE DE BIROU SI PAPETARIE

SEAP
ID:
CAN1090969
Data:
05/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Încheierea unor acorduri cadru pentru o perioada de 36 luni, pentru 1 lot conform caiet de sarcini Valoare minimă estimată achiziție 36 LUNI, fara TVA - 885,453.60 lei Valoare maximă estimată achiziție 36 LUNI, fara TVA - 2,656,360.80 lei, conform anexa. Conform art. 161 din Legea 98/2016 termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
Loturi:
Magazia Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni, Sos. Berceni nr. 10-12, sector 4, Bucuresti.
Default lot
Denumirea produselor, cantitatea și valoarea estimată fără TVA a contractului, pentru fiecare pozitie în parte sunt specificate in caietul de sarcini.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro