ACHIZITIA DE ARTICOLE DE BIROU SI PAPETARIE

  SEAP
  ID
  CAN1090969
  Data
  24 Octombrie 2022
  Valoare
  0 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Licitatie deschisa
  Tipul contractului::
  Furnizare
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Încheierea unor acorduri cadru pentru o perioada de 36 luni, pentru 1 lot conform caiet de sarcini Valoare minimă estimată achiziție 36 LUNI, fara TVA - 885,453.60 lei Valoare maximă estimată achiziție 36 LUNI, fara TVA - 2,656,360.80 lei, conform anexa. Conform art. 161 din Legea 98/2016 termenul pentru raspuns la clarificari este in a 11 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
  Loturi:
  Magazia Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar - Arseni, Sos. Berceni nr. 10-12, sector 4, Bucuresti.
  Default lot
  Denumirea produselor, cantitatea și valoarea estimată fără TVA a contractului, pentru fiecare pozitie în parte sunt specificate in caietul de sarcini.