Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin” cod SMIS 110343

SEAP
ID:
CAN1034054
Data:
02/11/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta / Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare:
109.553.808,25 RON
Descriere:
Contractul de servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin” are ca obiect principalele activitati: - Servicii elaborare documentaţie tehnică (PT+DDE+CS+DTAC); documentații tehnice pentru obținere avize, acorduri si autorizații şi documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de construire aferente obiectivului de investiții; - Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de execuţie; si - Execuția lucrărilor. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute de art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modif. si completarile ulterioare. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SICAP, cu 20 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 alin. (1) si (2) din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informațiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, răspunsurile Autoritatii contractante vor fi publicate in SICAP cu 10 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.
Loturi:
Judetul Constanta
Default lot
Servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului şi Execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 223, tronsonul Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin”. Valoarea estimată a contractului este de 121.689.614,99 lei fără TVA, si se compune din: 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.341.000,00 lei fără TVA 2 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 2.3 Proiectare şi inginerie 1.968.632,49 lei fără TVA 2.6.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 574.660,11 lei fără TVA 3 Cheltuieli pentru investiţia de bază 3.1 Construcţii şi instalaţii 114.932.021,85 lei fără TVA 4 Alte cheltuieli 4.1 Organizare de şantier total din care: 2.873.300,54 lei fără TVA 4.1.1. Cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 861.990,16 lei fără TVA 4.1.2. Cheltuieli conexe organizării de şantier 2.011.310,38 lei fără TVA conform bugetului proiectului şi devizului general. * Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse şi neprevăzute precizată în bugetul proiectului (deviz general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcţie de necesităţi, prin modificarea contractului în condiţiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro