Servicii de transport aerian internațional pentru activități finanțate din fonduri externe nerambursabile

SEAP
ID:
CAN1037933
Data:
28/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
60400000-2 - Servicii de transport aerian (Rev.2)
Valoare:
39.127,41 RON
Descriere:
Servicii de transport aerian internațional pentru activități finanțate din fonduri externe nerambursabile Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 10 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
BUCURESTI
Default lot
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: Minim: 5 bilete; Maxim: 700 bilete Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: Minim: 1 bilet; Maxim: 50 bilete. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru: 138.875,00 lei
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro