Execuție lucrări pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași- Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”.

SEAP
ID:
CAN1090274
Data:
27/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Slobozia / Ialomita
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
Valoare:
96.516.106,67 RON
Descriere:
EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiţii : „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași- Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”.cu o valoare estimată: 101.733.280,80 lei fără T.V.A, Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
Loturi:
Județul Ialomita
Default lot
Contractul va avea ca obiect: EXECUȚIE LUCRĂRI pentru obiectivul de investiţii : „Modernizare DJ 306 limită județul Călărași- Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306 – Reviga – Cocora – intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H – Cocora – limită județ Buzău”. Cap. 1 Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului 1.20 Amenajarea terenului .................................................11.405,98 lei 1.30 Amenajări pt protecția mediului ................................................98.041,44 lei Cap. 4 Cheltuieli pt. investiția de bază ............................................100.856.037,10 lei Cap. 5.10 Organizare de șantier 5.1.1. OS pt. lucrări de construcții/inst ................................................767.796,28 lei Valoarea estimată totală, fără TVA, a achiziției publice: 101.733.280,80 lei *Valoarea estimată nu conține - cheltuieli diverse și neprevazute Cap.5.30 în valoare de 10.096.548,45 lei fără TVA nu există sume alocate pe categorii de cheltuieli în lista categoriilor de cheltuieli care să se finanțează din rezervele de implementare a proiectelor. Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi executate NU contine sume provizionate/rezerve de implementare. Durata de execuție a contractului de lucrări este de 18 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor emis după data predării amplasamentului. Ofertantul inainate de a depune oferta va putea vizita si inspecta amplasamentul pentru a obține datele necesare pentru elaborarea ofertei. - Amplasamentul poate fi vizitat de la publicarea în SICAP până la data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta recomanda insa ca vizitarea amplasamentului sa se faca inainte de termenul limita pana la care se pot solicita clarificari - termenul stabilit prin Fisa de date sectiunea I.3): cu 18 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor), astfel incat, daca apar elemente ce trebuie clarificate, ofertantul sa poata depuna Solicitare de clarificari si Autoritatea contractanta sa aiba timp sa raspunda, in termenul stabilit, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro