Articole de echipament pentru uniforma de serviciu și reprezentare, destinate personalului militar din cadrul I.G.S.U. (Lot 1: Cămașă bluză mânecă scurtă- bărbați și femei- uniformă de serviciu; Lot 2: Cămașă bluză mânecă lungă- bărbați și femei- uniformă de serviciu; Lot 3: Tricou cu epoleți - uniformă de serviciu; Lot 4: Suport însemn grad și semn armă; Lot 5: Curea piele; Lot 6: Centură piele)

  SEAP
  ID
  CAN1068241
  Data
  11 Ianuarie 2022
  Valoare
  788.528,64 RON
  Stare
  Atribuita
  Tip procedura:
  Licitatie deschisa
  Tipul contractului::
  Furnizare
  Autoritatea contractantaLocalitate
  Bucuresti , Bucuresti
  FurnizorCod CPVDescriere:
  Articole de echipament pentru uniforma de serviciu și reprezentare destinate personalului militar din cadrul I.G.S.U. (Lot 1: Cămașă bluză mânecă scurtă- bărbați și femei- uniformă de serviciu, Lot 2:Cămașă bluză mânecă lungă- bărbați și femei- uniformă de serviciu, Lot 3: Tricou cu epoleți - uniformă de serviciu, Lot 4: Suport însemn grad și semn armă, Lot 5: Curea piele; Lot 6: Centură piele) Termenul- limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare: În a 11 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. - Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 19 - Frecvenţa de atribuire a contractelor subsecvente: trimestrial, în funcție de nevoile autorității contractante și de fondurile alocate cu această destinație;
  Loturi:
  128.750 RON
  Conform caietului de sarcini
  Lot 3: Tricou cu epoleți - uniformă de serviciu
  Cantităti estimate acord-cadru minim 2.500 bucăți -maxim 25.000 bucăți Cantităti estimate contract subsecvent minim 625 bucăți -maxim 6.250 bucăți Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 6.250 bucăți X 5,15 euro =32.187,50 euro Fără TVA
  374.250 RON
  Conform caietului de sarcini
  Lot 2: Cămașă bluză mânecă lungă- bărbați și femei- uniformă de serviciu
  Cantităti estimate acord-cadru minim 1500 bucăți -maxim 15.000 bucăți Cantităti estimate contract subsecvent minim 375 bucăți -maxim 3.750 bucăți Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 3.750 bucăți X 24,95 euro =93.562,50 euro Fără TVA
  71.880 RON
  Conform caietului de sarcini.
  Lot 5: Curea piele
  Cantităti estimate acord-cadru minim 1.000 bucăți -maxim 12.000 bucăți Cantităti estimate contract subsecvent minim 250 bucăți -maxim 3.000 bucăți Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 3.000 bucăți X 5,99 euro =17.970,00 euro Fără TVA
  141.400 RON
  Conform caietului de sarcini.
  Lot 4: Suport însemn grad și semn armă
  Cantităti estimate acord-cadru minim 2.000 perechi -maxim 20.000 perechi Cantităti estimate contract subsecvent minim 500 perechi-maxim 5.000 perechi Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 5.000 perechi X 7,07 euro = 35.350,00 euro Fără TVA
  132.120 RON
  Conform caietului de sarcini.
  Lot 6: Centură piele
  Cantităti estimate acord-cadru minim 1.000 bucăți -maxim 12.000 bucăți Cantităti estimate contract subsecvent minim 250 bucăți -maxim 3.000 bucăți Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 3.000 bucăți X 11,01 euro =33.030,00 euro Fără TVA
  352.050 RON
  Conform caietului de sarcini
  Lot 1: Cămașă bluză mânecă scurtă- bărbați și femei- uniformă de serviciu
  Cantităti estimate acord-cadru minim 1.500 bucăți -maxim 15.000 bucăți Cantităti estimate contract subsecvent minim 375 bucăți -maxim 3.750 bucăți Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent : 3.750 bucăți X 23,47 euro =88.012,50 euro Fără TVA