Bocanci unici pentru cadre militare bărbați și ghete cu șiret pentru cadre militare femei din componenta uniformei de serviciu

SEAP
ID:
CAN1044355
Data:
27/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
18800000-7 - Articole de incaltaminte (Rev.2)
Valoare:
4.887.949,3 RON
Descriere:
Autoritatea contractantă intenționează să achiziționeze prin contracte subsecvente Bocanci unici - cadre militare bărbați, uniforma de serviciu și Ghete cu șiret - cadre militare femei, uniforma de serviciu, conform Caietului de sarcini nr. 68328/26.11.2019 și a specificației tehnice nr. 66453/11.09.2019. Termenul-limită în care Autoritatea Contractantă va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare: În a 10 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Livrarea şi recepţia cantitativă şi calitativă finală se va efectua la Depozitul de Rezerve Proprii Mizil din localitatea Mizil, str. Ştefan cel Mare, nr. 2, jud. Prahova.
Default lot
Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 1.000/ max. 30.000; Estimări ale cantităţilor minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru: min. 500 / max. 7.500; Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmează să fie atribuit pe durata acordului cadru: 7.500 per. x 84,00 euro fără TVA = 630.000,00 euro fără TVA Pret unita estimat 84,00 euro fără TVA
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro