Proiectarea si executia lucrarilor "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)"

SEAP
ID:
CAN1072572
Data:
27/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.2)
Valoare:
88.397.396,25 RON
Descriere:
Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor si execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)", conform caietului de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 21 zile. In masura in care solicitarile de clarificari au fost adresate in acest temen, autoritatea contractantă va răspunde acestor solicitari înainte cu 10 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313
Default lot
Servicii de proiectare, asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor si execuție lucrări pentru obiectivul "Reabilitare DJ 503, Draganesti Vlasca (DE70) - lim. jud. Dambovita, km 38+838 - 87 + 313 (L = 48,475 km)", conform caietului de sarcini. Valoarea estimata a contractului este de 74.429.532,00 lei, fără TVA, din care: - elaborare proiect tehnic si detalii de executie = 1.003.376,00 lei, fara TVA; - studii de teren (studii suplimentare aprofundate, fata de cele intocmite la faza DALI, necesare pentru realizarea proiectului) = 20.000,00 fara TVA; - asistenta tehnica din partea proiectantului = 210.675,00 lei, fara TVA; - executie lucrari reabilitare = 70.225.088,00 lei, fara TVA; - relocari utilitati = 270.024,00 lei, fara TVA; - amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala = 1.388.312,00 lei, fara TVA; - lucrari aferente organizarii de santier = 999.518,00 lei, fara TVA; - cheltuieli conexe organizarii de santier = 312.539,00 lei, fara TVA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro