Servicii de proiectare (PT+DDE, PAC, a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor) şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa”

SEAP
ID:
CAN1078502
Data:
18/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
Valoare:
894.500 RON
Descriere:
Obiectul achizitiei : Servicii de proiectare (PT+DDE, PAC, a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor) şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa" Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informaţii suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsa, numai prin SEAP, cu 20 zile inainte de data limită de depunere a ofertelor, conf art. 160 din Legea 98/2016. In masura in care solicitarea de clarificari sau informaţiile suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, autoritatea contractantă va raspunde in SEAP, în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 11-a zi inainte de termenul limită stabilit în anunțul de participare pentru depunerea ofertelor, conf art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau alt termen decat cel stabilit.
Loturi:
Judetul Constanta
Default lot
Servicii de proiectare (PT+DDE, PAC, a documentaţiilor complete necesare depunerii, obţinerii şi predării către beneficiar a tuturor avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor) şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie „Reabilitarea Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa”. Obiective specifice: - Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentului istoric: Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa prin realizarea de lucrări de revitalizare a zidăriilor de piatră şi cărămidă si a bolţilor cu degradări, lucrări de restaurare interioare la spaţiile boltite şi la componentele artistice ale sălilor şi frescei din aula „Adrian Rădulescu”, lucrări de restaurare exterioare la faţade şi acoperişuri, lucrări de arhitectură, lucrări de intervenţie structurală şi lucrări de instalaţii; - Dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, siguranţă la foc, antiefracţie); - Dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; - Activităţi de marketing şi promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, în cadrul proiectului. - Creşterea numărului preconizat de vizite la obiectivul de patrimoniu cultural.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro