„Kituri pentru decontaminarea individuală a personalului”

SEAP
ID:
CAN1089381
Data:
14/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Publicat
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
35113200-1 - Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Obiectul acordului cadru/ contractelor subsecvente îl constituie furnizarea produselor: Kituri pentru decontaminarea individuală a personalului - 42.883 cpl. Valoarea estimată totală, fără TVA, a achiziţiilor, pentru întreaga durată a acordului-cadru: 12.813.440,40 lei. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 6.883 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 12.000 cpl La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea prevăzută la art. A.2.1 poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 1.000 (o mie) complete.
Loturi:
Bucureşti/Ploieşti /Craiova/Constanța/ Tg.Mureș/Suceava
Default lot
Obiectul acordului cadru/ contractelor subsecvente îl constituie furnizarea produselor: Kituri pentru decontaminarea individuală a personalului - 42.883 cpl. Valoarea estimată totală, fără TVA, a achiziţiilor, pentru întreaga durată a acordului-cadru: 12.813.440,40 lei. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent - 6.883 cpl Cantitate estimată maximă / contract subsecvent - 12.000 cpl La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea prevăzută la art. A.2.1 poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 1.000 (o mie) complete.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro