Achizitie dotari (Materiale didactice) pentru pentru obiectivul de investitie “EXTINDERE, REABILITARE SI DOTARE CRESA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ cod SMIS 121077

SEAP
ID:
SCNA1077369
Data:
12/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Blaj
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
22111000-1 - Carti scolare (Rev.2)
Valoare:
79.982 RON
Descriere:
Contractul de achizitie publica are obiect achizitionarea dotarilor ( materiale didactice ) pentru a dota cresa modernizata in cadrul proiectului EXTINDERE, REABILITARE SI DOTARE CRESA LA NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ cod SMIS 121077 Durata de furnizare a produselor este de maxim 45 de zile de la semnarea contractului. Numarul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Municipiul Blaj
Default lot
materiale didactice, conform descrierilor din fisele tehnice si conform cantitatilor din documentatia de atribuire.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro