FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE , CONFORM CAIET DE SARCINI in cadrul proiectului „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf.Ioan" Galati”” , cod smis 141870

SEAP
ID:
CAN1089301
Data:
14/10/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Galati
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoare:
2.420.796,27 RON
Descriere:
FURNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE , VALOARE TOTALA ESTIMATA 2,423,796.18 RON FARA TVA ,CONFORM CAIET DE SARCINI Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor:19 Autoritatea cotractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare , in a 10 zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor .Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de calificari /informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit ,invocat mai sus.
Loturi:
STRADA GHEORGHE ASACHI NR.2 , GALATI
Default lot
URNIZARE ,INSTALARE ,PUNERE IN FUNCTIUNE ECHIPAMENTE MEDICALE , VALOARE TOTALA ESTIMATA 2,423,796.18 RON FARA TVA ,CONFORM CAIET DE SARCINI
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro