Servicii de asigurare auto RCA - DRDP Brasov

SEAP
ID:
SCNA1076622
Data:
27/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brasov
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
Valoare:
358.722 RON
Descriere:
Servicii de asigurare auto RCA. Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 5-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
Raza Brasov
Default lot
Servicii de asigurare auto RCA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro