Servicii de reparație și de întreținere a autovehiculelor și utilajelor aferente S.M.I.D.

SEAP
ID:
SCNA1076474
Data:
23/09/2022
Stare:
Anulata
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Constanta
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50100000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Proiectul „ Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanță ” este o investiție realizată de Consiliul Județean Constanța cu scopul de a completa infrastructura existentă, în vederea asigurării unui management integrat al deșeurilor în județ și pentru a îndeplini standardele necesare conform legislației UE în acest sector de mediu. Prin proiect au fost realizate investiții privind închiderea depozitelor neconforme, stații de transfer deșeuri, stații de sortare și tratare mecano-biologică cu sau fără depozitși s-au achiziționat autovehicule/utilaje tehnologice, respectiv: - Camion transport containere de 32 tone – 7 buc.; - Benă basculabilă (autobasculantă) – 1 buc.; - Remorcă transport containere cu 2 axe – 4 buc.; - Autoutilitară – 1 buc.; - Încărcător frontal – 1 mc. - 12 buc.; - Motostivuitor - 2 buc. ; - Compactor - 1 buc. ; - Buldozer cu șenile - 1 buc. Având în vedere că urmează a se delega serviciile privind operarea investițiilor realizate prin proiectul S.M.I.D., Autoritatea Contractantă dorește achiziția serviciilor de reparație și de întreținere a autovehiculelor și utilajelor tehnologice aferente S.M.I.D. pentru predarea acestora în stare funcțională viitorilor operatori. Obiectul contractului constă în: - servicii de reparație și de întreținere a autovehiculelor și utilajelor achiziționate prin proiectul S.M.I.D. Constanța, așa cum reies în urma Expertizei Tehnice efectuate și în conformitate cu Memoriul Tehnic și Devizele de reparație/întreținere aferente; - efectuarea probelor tehnologice lunare pentru menținerea în stare de funcționare până în momemtul predării de către Consiliul Județean Constanța a acestora către terți (A.D.I. Dobrogea sau viitori operatori), dar nu mai mult de 12 luni. Locul desfășurării activităților - serviciile vor fi prestate în incinta C.M.I.D. Tortoman - comuna Tortoman, județul Constanța, unde acestea se află localizate. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, numai prin SICAP, cu cel puțin 8 zile înainte de data limită de depunere stabilită pentru depunerea ofertelor, conform art. 160 alin. (1) și alin. (2) din Legea 98/2016 (actualizată). În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SICAP cu cel puțin 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, conform art. 161 alin.(2) din Legea 98/2016 (actualizată), autoritatea contractantă urmând să nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare sau la un alt termen decât cel stabilit.
Loturi:
Județul Constanța
Default lot
Serviciile care fac obiectul contractului sunt descrise în detaliu în caietul de sarcini, memoriul tehnic și devizele atașate.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro