Servicii de inchiriere utilaje pentru Sectia Productie a D.R.D.P. Cluj – ACORD CADRU 24 luni

SEAP
ID:
CAN1040684
Data:
25/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
60181000-0 - Inchiriere de camioane cu sofer (Rev.2)
Valoare:
1.731.380 RON
Descriere:
Total: 1.725.400 lei fara TVA - LOT 1 - Repartizator mixturi asfaltice pe senile cu deservent Valoarea maxima Acord cadru : 600.000,00 lei - LOT 2 - Excavator pe pneuri min 12 to cu diverse cupe Valoarea maxima Acord cadru : 584.000,00 lei - LOT 3 - Incarcator frontal cupa min 2 mc si latime 2,0-2,4 m Valoarea maxima Acord cadru : 536.500,00 lei Numarul de contracte subsecvente ce se preconizeaza a se efectua pe acordul cadru sunt: 3 contracte subsecvente/an Cantitatile sunt conform Anexelor la Caietul de sarcini. A.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 6 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale.
Loturi:
584.000 RON
Santierele Sectiei Productie de pe raza DRDP Cluj
LOT 2 - Excavator pe pneuri min 12 to cu diverse cupe
Inchiriere Excavator pe pneuri min 12 to cu diverse cupe -2 buc
600.000 RON
Santierele Sectiei Productie de pe raza DRDP Cluj
LOT 1 - Repartizator mixturi asfaltice pe senile cu deservent
Inchiriere Repartizator mixturi asfaltice pe senile cu deservent - 1 buc.
536.500 RON
Santierele Sectiei Productie de pe raza DRDP Cluj
LOT 3 - Incarcator frontal cupa min 2 mc si latime 2,0-2,4 m
Inchiriere Incarcator frontal cupa min 2 mc si latime 2,0-2,4 m- 2 buc
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro