„Emulsie Bituminoasa cu rupere rapida - EBCR60 inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - ACORD CADRU 36 luni” - RELUAT

SEAP
ID:
CAN1050206
Data:
25/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
44113310-1 - Materiale rutiere bitumate (Rev.2)
Valoare:
746.194,5 RON
Descriere:
Emulsie Bituminoasa cu rupere rapida - EBCR60 inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - ACORD CADRU 36 luni Valoarea maxima estimată a acordului cadru: 1.065.900,00 lei fara TVA repartizata astfel: Lot 1SDN Baia Mare • Valoare minima Acord Cadru: 6.270,00 lei fara TVA • Valoare maxima Acord Cadru: 104.500,00 lei fara TVA • Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent: 41.800,00lei fara TVA Lot 2 SDN Cluj: • Valoare minima Acord Cadru: 6.270,00 lei fara TVA • Valoare maxima Acord Cadru: 418.000,00 lei fara TVA • Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent: 146.300,00lei fara TVA Lot 3 SDN Oradea • Valoare minima Acord Cadru: 6.270,00 lei fara TVA • Valoare maxima Acord Cadru: 125.400,00 lei fara TVA • Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent: 41.800,00lei fara TVA Lot 5 SDN Satu Mare • Valoare minima Acord Cadru: 6.270,00 lei fara TVA • Valoare maxima Acord Cadru: 418.000,00 lei fara TVA • Valoarea celui mai mare Contract Subsecvent: 146.300,00 lei fara TVA Numarul de contracte subsecvente ce se preconizeaza a se efectua pe acordul cadru sunt: Lot 1SDN Baia Mare: 3 Lot 2 SDN Cluj: 3 Lot 3 SDN Oradea: 3 Lot 5 SDN Satu Mare: 3 Cantitatile sunt conform Anexelor la Caietul de sarcini. A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 10 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale.
Loturi:
418.000 RON
SDN Satu Mare
SDN Satu Mare
„Emulsie Bituminoasa cu rupere rapida - EBCR60 inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - ACORD CADRU 36 luni”
418.000 RON
SDN Cluj
SDN Cluj
„Emulsie Bituminoasa cu rupere rapida - EBCR60 inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - ACORD CADRU 36 luni”
104.500 RON
SDN Baia Mare
SDN Baia Mare
„Emulsie Bituminoasa cu rupere rapida - EBCR60 inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - ACORD CADRU 36 luni”
125.400 RON
SDN Oradea
SDN Oradea
„Emulsie Bituminoasa cu rupere rapida - EBCR60 inclusiv transportul pentru DRDP Cluj - ACORD CADRU 36 luni”
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro