Lucrari de intretinere periodica -Straturi bituminoase foarte subțiri la rece (șlam 2 straturi)" pentru DRDP Cluj , Acord-cadru 4 ani

SEAP
ID:
CAN1078063
Data:
25/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
Valoare:
8.251.575,44 RON
Descriere:
Lucrari de intretinere periodica -Straturi bituminoase foarte subțiri la rece (șlam 2 straturi)" pentru DRDP Cluj, Acord-cadru 4 ani Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc ca Anexa la documentatia de atribuire/Caiet de Sarcini. Valoare estimata a acordului cadru pentru o perioada de 4 ani: Valoarea maxima a acordului cadru este de 52.750.000,00 lei fara TVA. Valoarea minima a acordului cadru este de 5.275.000,00 lei fara TVA. Frecvența și valoarea contractelor subsecvente care urmează șă fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an și maxim 2 pe an. Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de: 659.375,00 lei fără TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de: 6.593.750,00 lei fără TVA. Limitele modificarilor la acordul-cadru vor fi in conformitate cu Legea 98/2016, si va respecta situatiile prevazute la art. 221 din Lege nr.98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin.(7) din Legea nr.98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Termene pentru depunerea/răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale. *Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
Loturi:
Drumurile Nationale de pe raza DRDP Cluj
Default lot
Lucrari de intretinere periodica -Straturi bituminoase foarte subțiri la rece (șlam 2 straturi)" pentru DRDP Cluj, Acord-cadru 4 ani Frecvența și valoarea contractelor subsecvente care urmează șă fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an și maxim 2 pe an. Cantitățile minime și maxime aferente acordului cadru cât și cantitățile estimate minime și maxime aferente unui contract subsecvent se regasesc ca anexe la documentația de atribuire / caiet de sarcini.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro