Acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de piese de schimb și consumabile pentru echipamente de intretinere rutiera - DRDP Brasov

SEAP
ID:
CAN1080530
Data:
24/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Brasov
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
34900000-6 - Diverse echipamente de transport si piese de schimb (Rev.2)
Valoare:
334.564,71 RON
Descriere:
Acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de piese de schimb și consumabile pentru echipamente de intretinere rutiera. A. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor va fi de 21 de zile. B. In conformitate cu prevederile art. 160-161 din Legea nr. 98/2016 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B. si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera TARDIVA.
Loturi:
360.518,06 RON
Raza DRDP BRASOV
LOT 4 – Echipamente Wirtgen
Acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de piese de schimb și consumabile pentru echipamente de intretinere rutiera. Estimari ale cantitatilor solicitate pe durata intregului acord cadru minim 7.036 buc si maxim 13.240 buc. Estimari ale cantitatilor solicitate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru minim 3516 buc si maxim 6620 buc. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru este de 180.259,03 lei fara TVA. Frecventa de atribuire a contractelor subsecvente este de minim un contract subsecvent pe an.
189.491,12 RON
Raza DRDP Brasov
LOT 1 – Echipamente Schmidt
Acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de piese de schimb și consumabile pentru echipamente de intretinere rutiera. Estimari ale cantitatilor solicitate pe durata intregului acord cadru minim 894 buc si maxim 1977 buc. Estimari ale cantitatilor solicitate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru minim 462 buc si maxim 1050 buc. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru este de 99.284,90 lei fara TVA.
126.380 RON
Raza DRDP BRASOV
LOT 2 – Echipamente Assaloni și maturatoare stradala Autobren
Acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de piese de schimb și consumabile pentru echipamente de intretinere rutiera. Estimari ale cantitatilor solicitate pe durata intregului acord cadru minim 212 buc si maxim 832 buc. Estimari ale cantitatilor solicitate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru minim 106 buc si maxim 416 buc. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru este de 63.190,00 lei fara TVA.
21.012,49 RON
Raza Drdp Brasov
LOT 3 – Echipamente Tuchel
Acord cadru pe 2 ani pentru achiziția de piese de schimb și consumabile pentru echipamente de intretinere rutiera. Estimari ale cantitatilor solicitate pe durata intregului acord cadru minim 10 buc si maxim 16 buc. Estimari ale cantitatilor solicitate care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului cadru minim 7 buc si maxim 11 buc. Estimarea valorii celui mai mare contract subsecvent care urmeaza sa fie atribuit pe durata acordului cadru este de 15.490,97 lei fara TVA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro