Acord cadru de servicii de asigurare facultativă tip FULL CASCO, pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Curții de Conturi a României

SEAP
ID:
SCNA1065812
Data:
16/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizori:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
66516100-1 - Servicii de asigurare de raspundere civila auto (Rev.2)
Valoare:
346.600 RON
Descriere:
Obiectul acordului cadru îl constituie achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă de tip CASCO pentru autoturismele aflate în dotarea parcului auto al Curții de Conturi a României. Achiziția va fi derulată integral prin mijloace electronice, într-o singură etapă. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 4-a zi înainte de data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioareși ale art. 27 din Anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Loturi:
București, sediul central al CCR
Default lot
Obiectul acordului cadru îl constituie achiziționarea serviciilor de asigurare facultativă tip FULL CASCO, pentru autoturismele din dotarea parcului auto al Curții de Conturi a României conform anexa 1 la caietul de sarcini. Acordul cadru va avea durata de 12 luni de la semnare și va fi încheiat cu maximum 3 operatori economici, clasați pe primele trei locuri, în urma aplicării criteriului de atribuire. Pe durata acordului cadru se estimează încheierea a minim 4 contracte subsecvente. Durata estimată a contractelor subsecvente va fi de minim 3 luni. Atribuirea contractelor subsecvente se va face în funcţie de necesităţile autorității contractante și de fondurile bugetare ce vor fi alocate cu această destinaţie. Contractele subsecvente vor fi atribuite fără reluarea competiţiei în SEAP, operatorului clasat pe primul loc în clasament, în urma aplicării criteriului de atribuire.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro