Echipamente și sisteme de detecție, avertizare CBRN

SEAP
ID:
CAN1068750
Data:
16/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Publicat
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
35113200-1 - Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)
Valoare:
14.172.631,18 RON
Descriere:
Acord-cadru/acorduri-cadru privind achizitia produselor „Echipamente și sisteme de detecție, avertizare CBRN”: „Dozimetru individual”, „Dozimetru nuclear tactic”, „Spectrometru gama mobil”, „Detector de agenți chimici portabil/mobil”, „Detector de agenți chimici staționar”, „Detector de agenți chimici la distanță”, „ Detector de agenți biologici”, „Aparat pentru detecția agenților biologici la distanță” și „Monitor/avertizor pentru agenți biologici sub formă de aerosoli”
Loturi:
7.115.045 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Detector de agenți chimici portabil/mobil
Detector de agenți chimici portabil/mobil Cantitatea=113 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 5 Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 46 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
1.617.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Aparat pentru detecția agenților biologici la distanță
Aparat pentru detecția agenților biologici la distanță Cantitatea=3 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1 Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 3 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
1.158.115 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Spectrometru gama mobil
Spectrometru gama mobil Cantitatea=29 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 29 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
493.675 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava
Dozimetru nuclear tactic
Dozimetru nuclear tactic Cantitatea=31 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 20 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
411.600 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Monitor/avertizor pentru agenți biologici sub formă de aerosoli
Monitor/avertizor pentru agenți biologici sub formă de aerosoli Cantitatea=4 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 2. Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
2.156.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Detector pentru agenți chimici la distanță
Detector pentru agenți chimici la distanță Cantitatea=4 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 3. Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete
10.368.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Detector de agenți chimici staționar
Detector de agenți chimici staționar Cantitatea=64 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1 Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 24 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
12.600.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Detector de agenți biologici
Detector de agenți biologici Cantitatea=60 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 29. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 31. Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
63.230.960 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Dozimetru individual
Dozimetru individual. Cantitatea=4.849 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 713. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 1059 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 100 complete.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro