Echipamente și sisteme de decontaminare CBRN

SEAP
ID:
CAN1068756
Data:
16/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Publicat
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
35113200-1 - Echipament de protectie impotriva agentilor nucleari, biologici, chimici si radiologici (Rev.2)
Valoare:
10.738.347,7 RON
Descriere:
Acord-cadru/acorduri-cadru privind achizitia produselor „Echipamente și sisteme de decontaminare CBRN”: „Sisteme pentru decontaminare operațională (ușoară)”, „Sisteme pentru decontaminare/îmbăierea personalului”, „Sisteme pentru decontaminare finală (Grea)” și „Sisteme/echipamente portabile pentru decontaminare”.
Loturi:
1.258.320 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Sisteme/echipamente portabile pentru decontaminare
Sisteme/echipamente portabile pentru decontaminare Cantitatea=214 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 6 Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 60 Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire. În cadrul unui contract subsecvent se acceptă livrări/plăți parțiale de loturi de min 20 complete.
12.005.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava
Sisteme pentru decontaminare/îmbăierea personalului
Sisteme pentru decontaminare/îmbăierea personalului Cantitatea=7 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 2. Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire.
5.880.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Sisteme pentru decontaminare operațională (ușoară)
Sisteme pentru decontaminare operațională (ușoară) Cantitatea=8 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 2. Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire.
8.820.000 RON
Bucureşti, Ploieşti, Craiova, Constanța, Tg.Mureș, Suceava.
Sisteme pentru decontaminare finală (Grea)
Sisteme pentru decontaminare finală (Grea) Cantitatea=4 cpl. Cantitate estimată minimă / contract subsecvent = 1. Cantitate estimată maximă / contract subsecvent = 1. Numărul estimat de contracte subsecvente ce urmează a se încheia în perioada de derulare a acordului cadru: 1-5. La solicitarea Promitentului-achizitor, cantitatea previzionata de produse ce face obiectul acordului cadru poate fi suplimentată cu până la maxim 50% în baza unui acord între părți. În situația în care Promitentul-furnizor nu este de acord cu solicitarea Promitentului-achizitor, acordul cadru își încetează valabilitatea, Promitentul-achizitor având dreptul de a iniția o altă procedură de atribuire.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro