Acord-cadru pentru furnizarea de “Rații individuale de luptă”

SEAP
ID:
CAN1087039
Data:
14/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Otopeni / Ilfov
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
15897100-3 - Ratii militare (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Obiectul acordului cadru îl constituie furnizarea de rații individuale de luptă (fără apă minerală și comprimate pentru dezinfectarea apei), necesare pentru hrănirea militarilor din Statul major al Forțelor Aeriene în situații speciale, conform normelor de hrănire. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18
Loturi:
Unitatea Militara 01991 Tîrgșoru Nou, Jud. Prahova, România
Default lot
Prin încheierea acordului cadru se vor achiziţiona rații individuale de luptă, pentru hrănirea militarilor din Statul Major al Forțelor Aeriene în situații speciale, conform normelor de hrănire. Acordul cadru se va încheia pe o perioadă de 3 ani, cu o cantitate maximă de 90.000 rații. Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente este anuală (câte un contract subsecvent pe an). Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-cadru: 6.550.200,00 lei, fără TVA. Estimări ale cantităților minime și maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: min. 22 500 / max. 90 000. Detalierea aspectelor tehnice se regăsește în Specificația tehnică de achiziție, elaborată de Comandamentul Logistic Întrunit, document ce stabilește condițiile pe care trebuie să le îndeplinească produsele din alcătuirea rației individuale de luptă. În Caietul de sarcini sunt descrise condițiile ce trebuie îndeplinite, responsabilitățile și cerințele referitoare la modalitatea de recepție livrare și recepție a produselor, precum și modalitatea de calcul al punctajului utilizat în criteriul de atribuire.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro