Furnizare de echipamente pentru cercetare, pentru punerea în practică a rezultatelor cercetării și pentru investiții inițiale în inovare

SEAP
ID:
CAN1086917
Data:
11/09/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Iasi
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
38000000-5 - Echipamente de laborator, optice si de precizie (cu exceptia ochelarilor) (Rev.2)
Valoare:
3.629.290 RON
Descriere:
LOTUL 1: Utilaje pentru industria chimică; b. LOTUL 2: Echipamente de laborator, optice și de precizie; LOTUL 3: Aparate de sterilizare, distilare, filtrare, redresare sau conservare; LOTUL 4: Veselă chimică ; LOTUL 5 – Mobilier pentru laborator; LOTUL 6 – Reactivi și consumabile de laborator. In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) si art. 161, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maximum 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) si art. 161, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare cu cel putin 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata mai sus, va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat; drept urmare, orice solicitare de clarificare in afara termenelor mentionate se va considera TARDIVA.
Loturi:
279.078 RON
Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România
LOTUL 6 – Reactivi și consumabile de laborator
NaNO3 - 15 kg; NaHCO3 - 150 kg; NaCl chimic pur - 15 kg; Citrat de Zn - 4 kg; Acetat de Zn - 4 kg; Citrat de Fe(III) - 4 kg; Acetat de Fe(III) - 4 kg; Sodium ethylendiamintetraacetat acid EDTA E 9884 ED Sigma - 2 kg; Acetona - 15 l; Eter dietilic - 15 l; Alcool etilic - 32 l; K2SO4 - 15 kg; Na2HPO4 - 7,5 kg; CaCl2 - 5 kg; Sarea Mor (sulfat de amoniu si fier) - 8 kg; Trilon B - 1,7 kg; KOH - 20 kg; Na2CO3 - 15 kg; NaOH - 15 kg; NaCl - 50 kg; MnCl2 - 4 kg; H2SO4 - 15 l; HCl - 7,5 l; HClO4 - 2 L; K2HPO4 - 7,5 kg; KH2PO4 - 7,5 kg; KNO3 - 7,5 kg; CuSO4•5H2O - 7,5 kg; FeSO4•2H2O - 4 kg; Na2MoO4 - 1,5 kg; Cr2O3 - 1 kg; CoCl2 - 1 kg; NaH2PO4 - 1 kg; Na3PO4 - 1 kg; K3PO4 - 1 kg; MgSO4 X 5 H2O - 3 kg; ZnSO4 - 3 kg; Na2[Fe(CN)5NO]·2H2O - 0,4 kg; Greiss reagent - 0.4 L; Folin-Ciocalteu reagent - 10 l; Acid tricloracetic - 6 kg; Acid tiobarbituric - 1,5 kg; (NH₄)₂SO₄ - 3 kg; H3BO3 - 1 kg; MoO3 - 1 kg; Bovine serum albumin - 0,1 kg; Antrone reagent - 0.4 kg; H3PO4(c) - 4 kg; Vanillin - 2 kg; (NH4)6Mo7O24 · H2O - 0.4 kg; 1,1 difenil-2-picril hydrazil - 2 g; 2,2 azinobis 3-etilbenzotiazoline-6-sulfonic acid - 4 g; K2S2O8 - 0.4 kg; Trolox ((±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid) - 2 gr; Acid ascorbic - 50 g; Trizma base - 2 kg; Trizma HCl - 2 kg; Acetonitril pur. ≥ 98% - 15 l; Izo-propanol pur. ≥ 98% - 15 kg; n-Hexan pur ≥ 98% - 15 l; Astaxantin natural pur. ≥ 99% - 4 g; c-Phycocyanin - 450 mg
730.410 RON
Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România
LOTUL 5 – Mobilier pentru laborator
Laborator 1 Masa - 1500/750/900 mm - 2 buc.; Masa - 2000/750/900 mm - 1 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1500/820/2200 mm - 4 buc.; Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat, 1800/820/2200 mm - 2 buc.; Masa - 1200/750/900 mm - 2 buc.; Masa - 1200/750/900 mm - 2 buc.; Scaun de laborator - 5 buc.; Taburet de laborator - 5 buc.; Laborator 2 Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat, 1800/820/2200 mm - 2 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1500/820/2200 mm - 2 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1800/820/2200 mm - 2 buc.; Masa - 1500/750/900 mm, corpuri sub blat - 3 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1200/820/2200 mm - 1 buc.; Scaun de laborator - 5 buc.; Taburet de laborator - 5 buc.; Laborator 3 Masa de laborator, cu cadru suprainaltat, 1500/820/2200 mm - 3 buc.; Masa - 1500/750/900 mm - 2 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1800/820/2200 mm - 1 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 1 buc.; Masa - 1800/750/900 - 1 buc.; Corp suspendat de depozitare, 800/300/700 mm - 2 buc.; Corp suspendat de depozitare, 800/300/700 mm - 7 buc.; Scaun de laborator - 7 buc.; Taburet de laborator - 7 buc.; Laborator 4 Masa de laborator - 2600/750/900 mm cu cadru suprainaltat - 1 buc.; Masa - 2300/750/900 mm - 2 buc.; Masa - 2400/750/900 mm - 2 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1800/820/2200 mm - 1 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 3 buc.; Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 1 buc.; Scaun de laborator - 4 buc.; Taburet de laborator - 4 buc.; Laborator 5 Masa de laborator - 2600/750/900 mm cu cadru suprainaltat - 1 buc.; Masa - 2300/750/900 mm - 2 buc.; Masa - 2400/750/900 mm - 2 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1800/820/2200 mm - 1 buc.; Masa de laborator, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 3 buc.; Masa de laborator - modul sanitar, cu cadru suprainaltat 1200/820/2200 mm - 1 buc.; Scaun de laborator - 3 buc.; Taburet de laborator - 3 buc.; Alte dotări/alte spații Masa p/u balanta/microscopie - 4 buc.; Masa pentru dulap de uscat - 4 buc.; Dulap metalic p/u vesela chimica - 10 buc.; Dulap chimicale și protecția mediului ignifug pentru reactivi acizi baze substanțe inflamabile/periculoase - 4 buc.; Scara dubla cu urcare pe 2 tronsoane - 2 buc.; Set de coșuri pentru sortarea deșeurilor: 5 recipiente - 3 buc.; Dulap metalic de siguranță pentru chei - 1 buc.;
417.123,91 RON
Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România
LOTUL 2: Echipamente de laborator, optice și de precizie
Rotaevaporator - 2 buc.; Agitator magnetic cu încălzire - 1 buc.; Agitator pentru eprubete - 1 buc.; Agitator - 1 buc.; Titrator automat - 1 buc.; Termobalanta - 1 buc.; Balanta analitica cu verificare metrologica inclusa - 4 buc.; Biureta digitala - 1 buc.; Centrifuga - 1 buc.; Centrifuga de laborator cu racire - 1 buc.; Incubator - 1 buc.; Spectrofotometre - 4 buc.; Controler electronic pentru pipete - 1 buc.; Multimetru - 1 buc.; Lampa - 6 buc.; Pipete automate (cu vârfuri) - 24 buc.; Microscop binocular - 4 buc.; Liofilizator - 1 buc.; Nisa chimica - 1 buc.;
237.253,49 RON
Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România
LOTUL 3: Aparate de sterilizare, distilare, filtrare, redresare sau conservare
Baia de termostatare - 2 buc.; Etuva - 1 buc.; Sistem de filtrare - 1 buc.; Pompa electrica pentru filtrare - 1 buc.; Autoclav - 2 buc.; Baie de nisip - 1 buc.; Sistem de filtrare pentru determinare suspensii - 1 buc.; Cuptor de calcinare - 1 buc.; Frigider - 1 buc.; Plita - 1 buc.; Bidistilator - 1 buc.; Frigider de laborator - 1 buc.; Masina de spalat vesela/sticlarie de laborator - 1 buc.
2.207.939,54 RON
Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România
LOTUL 1: Utilaje pentru industria chimică
Sistem bioreactor 3l cu calculator - 1 buc., Sistem bioreactor 25 l cu calculator - 1 buc., Sistem bioreactor 100 l cu calculator - 3 buc., Sistem complet pentru determinarea azotului proteic - 1 buc., Sistem pentru extractia grasimilor - 1 buc., Aparat pentru extragerea supercritica a fluidelor - 1 buc., Aparat pentru electoforeza in gel de poliacrilamida - 1 buc.
46.513 RON
Str. Vioarei, nr. 58 (actualmente str. Prof. Petru Olteanu, nr. 58), Tomești, Județul Iasi, România
LOTUL 4: Veselă chimică
PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 25 ML - 35 buc.; PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 50 ML - 35 buc.; PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 100 ML - 16 buc.; PAHAR BERZELIUS 500 ML - 35 buc.; PAHAR BERZELIUS 1000 ML - 16 buc.; PAHAR BERZELIUS 2000 ML - 16 buc.; PAHAR BERZELIUS polipropilena 1000 ML - 8 buc.; PAHAR BERZELIUS polipropilena 5000 ML - 8 buc.; PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 500 ML - 16 buc.; PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 1000 ML - 16 buc.; PAHAR BERZELIUS FORMA JOASA 3000 ML - 10 buc.; PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST 100 ML - 150 buc.; PAHAR ERLENMEYER GAT INGUST 250 ML - 150 buc.; PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 100 ML - 150 buc.; PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 200 ML - 150 buc.; PAHAR ERLENMEYER GAT LARG 300 ML - 150 buc.; BALON FUND ROTUND GAT INGUST 100 ML - 30 buc.; BALON FUND ROTUND GAT INGUST 250 ML - 30 buc.; BALON FUND PLAT GAT INGUST 100 ML - 30 buc.; BALON FUND PLAT GAT INGUST 250 ML - 30 buc.; BALON FUND PLAT GAT INGUST 1000 ML - 30 buc.; BALON KJELDAHL 250 ML - 60 buc.; MOJAR CU PISTIL 100 ML - 4 buc.; MOJAR CU PISTIL 275 ML - 4 buc.; VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 80 ML - 4 buc.; VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 300 ML - 4 buc.; VAS DE CRISTALIZARE CU CIOC 600 ML - 4 buc.; VAS DE EVAPORARE FUND ROTUND 75 ML - 10 buc.; CILINDRU GRADAT CLASA A 15 ml - 16 buc.; CILINDRU GRADAT CLASA A 25 ml - 16 buc.; CILINDRU GRADAT CLASA A 50 ML - 8 buc.; CILINDRU GRADAT CLASA A 100 ML - 8 buc.; CILINDRU GRADAT CLASA A 250 ML - 8 buc.; VARFURI MICROPIPETE 100 - 1000 MICROLITRI VARIANTA GILSON 96x5 DE BUC - 16 buc.; VARFURI MICROPIPETE 10 - 100 MICROLITRI VARIANTA GILSON 96x5 DE BUC - 16 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 0,1 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 0,2 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 0,5 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 1 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 2 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 5 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 10 ML CLASA A - 8 buc.; PIPETA GOLIRE TOTALA 20 ML CLASA A - 8 buc.; STAND PIPETE - 6 buc.; BIURETA 10 ML CU ROBINET DREPT DIN STICLA - 8 buc.; BIURETA 50 ML CU ROBINET DREPT DIN STICLA - 8 buc.; EXICATOR CU CAPAC - 6 buc.; MICROTUBURI CENTRIFUGA COLORATE 1,5 ML, 500 buc/set - 16 seturi; EPRUBETA 5 ML 12/75 MM, 250 buc/set - 8 seturi; EPRUBETA 13 ML 16/100 MM, 250 buc/set - 8 seturi; EPRUBETA 19 ML 16/150 MM, 100 buc/set - 16 seturi; EPRUBETE CU CAPAC FILETAT 15 ML, 100 buc/set - 8 seturi; PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 40 MM - 8 buc.; PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 60 MM - 8 buc.; PALNIE FILTRARE TIJA SCURTA Ø 100 MM - 8 buc.; PALNIE FILTRARE TIJA LUNGA Ø 50 MM - 8 buc.; PALNIE FILTRARE TIJA LUNGA Ø 90 MM - 8 buc.; CAMERA STICLA PT CROMATOGRAFIE - 2 buc.; STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 50 ML - 60 buc.; STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 250 ML - 60 buc.; STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 500 ML - 60 buc.; STICLA LABORATOR AUTOCLAVABILA CU CAPAC 1000 ML - 30 buc.; STICLA BRUNA 60 ML - 200 buc.; STICLA BRUNA 125 ML - 200 buc.; STICLA BRUNA 250 ML - 200 buc.; DOP FILETAT PP28 NEGRU - 900 buc.; SPATULA CU LINGURA 120 MM OTEL INOX - 8 buc.; SPATULA CU LINGURA 210 MM OTEL INOX - 8 buc.; PENSETA VARF DREPT CU PIN GHIDARE - 6 buc.; CLESTE PAHAR CU DOUA DEGETE - 4 buc.; CLESTE PAHAR ERLENMEYER - 4 buc.; BAGHETA AGITARE STICLA 200 MM - 16 buc.; BAGHETA AGITARE STICLA 400 MM - 16 buc.; STATIV ABS 175 x 300 MM - 10 buc.; CLESTE CREUZET 250 MM - 4 buc.; TAVA OTEL INOX CU CAPAC + MANER 200 x 100 x 50 MM - 4 buc.; TREPIED LABORATOR 175 MM - 4 buc.; PUNGA SIGILARE 60X80 MM, 100 buc/set - 150 seturi; STRIPURI pH 1-14, 100 buc/set - 22 seturi; MARKER LABORATOR tip EDDING 8014 - 20 buc.; PARAFILM M 75MX5CM - 8 buc.; FOLII PENTRU TLC 200x200 MM, 20 buc/set - 4 seturi; PLACI PETRI STICLA BOROSILICATA 60 MM - 75 buc.; PLACI PETRI STICLA BOROSILICATA 150 MM - 75 buc.; ANSE CU MANER KOLLE 200 MM - 6 buc.; LAME MICROSCOP MARGINI SLEFUITE, 50 buc/set - 16 seturi; LAME MICROSCOP 76X26 MM cu extremitate mata, 50 buc/set- 8 seturi; LAMELE MICROSCOP 18X18 MM, 200 buc/set - 8 seturi; STATIV MICROTUBURI 0,5/1,5 ML - 8 buc.; STATIV TUBURI CU DIAMETRU 13 MM - 16 buc.; STATIV TUBURI CU DIAMETRU 16 MM - 16 buc.; VAS PENTRU APA DISTILATA 5000 ml - 6 buc.; VAS CANTARIRE CU CAPAC 20X40 cm - 16 buc.; VAS CANTARIRE CU CAPAC 25X40 cm - 16 buc.; VAS CANTARIRE CU CAPAC 30X50 cm - 16 buc.; CREUZETE CU CAPAC, 15 ml, 6 buc/set - 2 seturi; CREUZETE CU CAPAC, 15 ml, 6 buc/set- 2 seturi; MICROSPATULA CU LINGURA DIN OTEL INOX, L 140mm, D5 mm - 6 buc.;
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro