Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile

SEAP
ID:
CAN1084193
Data:
07/08/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Oradea / Bihor
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
72610000-9 - Servicii de asistenta informatica (Rev.2)
Valoare:
417.750 RON
Descriere:
Serviciile vor fi executate conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor specificata in anuntul de participare. (Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017). Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil. Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile care vor consta in: - servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat; - servicii de utilizare si mentenanta program informatic IW Mobile; - servicii de utilizare si mentenanta modul-Plan de ingrijire; - servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Medical; - servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Angajati pentru mai multe detalii vezi specificatiile din caietul de sarcini.
Loturi:
la sediile Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Oradea conform caietului de sarcini
Default lot
Serviciile vor fi executate conform specificatiilor din caietul de sarcini care face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor specificata in anuntul de participare. (Conform art.160 alin.2 si art.161 din Legea 98/2016 modificate prin OUG 107/2017). Solicitarile de clarificari vor fi transmise in format editabil. Servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat format din Hospital Management Solution, Hospital Manager si IW Mobile care vor consta in: - servicii de mentenanta si asistenta sistem informatic integrat; - servicii de utilizare si mentenanta program informatic IW Mobile; - servicii de utilizare si mentenanta modul-Plan de ingrijire; - servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Medical; - servicii de utilizare si mentenanta modul-Portal Angajati pentru mai multe detalii vezi specificatiile din caietul de sarcini. Cantitate minima si maxima acord cadru : min. 1 luna si max. 36 luni Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se estimeaza a se incheia pentru o perioada de 6 luni este : 501.300,00 lei fara TVA
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro