Servicii de revizie si reparatie autovehicule.

SEAP
ID:
SCNA1063983
Data:
03/08/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Botosani
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
256.754,31 RON
Descriere:
Achiziția de servicii de revizie și reparație pentru autovehiculele din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Nicolae Iorga" al județului Botoșani este necesară pentru un număr de 59 autovehicule, achiziție structurată pe 8 LOTURI. Atribuirea achiziției de servicii de revizie și reparație pentru autovehiculele din parcul auto al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă " Nicolae Iorga" al județului Botoșani se poate face individual pe fiecare lot în parte. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor – 5 zile. În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul mentionat , termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 7-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor Procedura de achiziție se va finaliza prin încheierea cu operatorul economic a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare a unui acord-cadru, pentru fiecare lot în parte, valabil pentru o perioadă de 12 luni în baza căruia vor fi atribuite de către autoritatea contractantă contracte subsecvente. Descrierea serviciilor: -"Serviciile de reparație" desemnează totalitatea serviciilor necesar a fi executate în cazul unor defecțiuni sau premise care anunță defecțiuni. -"Serviciile de revizie"desemnează totalitatea serviciilor necesare a fi executate obligatoriu și preventiv în cadrul reviziilor tehnice, așa cum sunt prevăzute de producătorul autovehiculului în cartea tehnică, în funcție de numărul de kilometri parcurși sau timpul de utilizre, după caz. -"Serviciile de tinichigerie" desemnează totalitatea serviciilor necesar a fi efectuate asupra structurilor metalice și de rezistență a autovehiculelor ( uzual numite tinichigerie caroserie auto). -"Serviciile de vopsitorie" desemnează totalitatea serviciilor necesar a fi efectuate asupra structurilor metalice și nu numai, ce au fost înlocuite sau reparate, prin aplicarea materialelor de vopsire ce formează pe suprafața obiectelor ce se dorește a fi protejate, pelicule subțiri aderente care au dublu rol, respectiv acela de protecție și acela de a crea un aspect plăcut. - "Serviciile de tractare" desemnează totalitatea serviciilor necesar a fi executate în cazul imobilizării autovehiculelor , pe raza județelor alocate fiecărei regiuni, asigurând asistența tehnică la fața locului și după caz , remorcarea ( tractarea), până la atelierele specializate ale acestuia, si alte servicii conform caietului de sarcini.
Loturi:
50.420,17 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca DACIA, CITROEN și TOYOTA
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 16 autovehicule marca DACIA, CITROEN și TOYOTA din parcul auto I.S.U.J. Botosani. Cantitatea estimata contracte subsecvente minim 1 maxim 12.
84.033,61 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca MAN
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 7 autovehicule marca MAN din parcul auto I.S.U.J. Botosani. Cantitatea estimata contracte subsecvente minim 1 maxim 12.
67.226,89 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca VOLVO
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 2 autovehicule marca VOLVO din parcul auto I.S.U.J. Botosani. Cantitatea estimata contracte subsecvente minim 1 maxim 12.
58.823,53 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca IVECO
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 3 autovehicule marca IVECO din parcul auto I.S.U.J. Botosani. Cantitatea estimata contracte subsecvente minim 1 maxim 12.
126.050,42 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca VOLKSWAGEN
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 17 autovehicule marca VOLKSWAGEN din parcul auto I.S.U.J. Botosani
126.050,42 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca RENAULT
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 8 autovehicule marca RENAULT din parcul auto I.S.U.J. Botosani. Cantitatea estimata contracte subsecvente minim 1 maxim 12.
67.226,89 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca SCANIA
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 1 autospeciala marca SCANIA din parcul auto I.S.U.J. Botosani. Cantitatea estimata contracte subsecvente minim 1 maxim 12.
50.420,17 RON
Botosani
Servicii de revizie și reparaţie a autovehiculelor marca MERCEDES BENZ
Acordul cadru are ca obiect prestarea servicii de revizie și reparaţie a unui numar de 5 autovehicule marca MERCEDES BENZ din parcul auto I.S.U.J. Botosani.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro