Achiziționarea de echipamente de protecție/ dispozitive medicale pentru prevenirea infectiei cu virusul SARS COV-2, în cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași

SEAP
ID:
CAN1082495
Data:
05/08/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Calarasi
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33140000-3 - Consumabile medicale (Rev.2)
Valoare:
3.330.220 RON
Descriere:
Achiziționarea de echipamente de protecție/ dispozitive medicale în cadrul proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași. Desfășurarea în condiții de siguranță a anului școlar în curs presupune o serie de măsuri în contextul situației de pandemie create de virusul SARS Cov - 2, pentru a evita o creștere rapidă a numărului de cazuri de infecție. Pentru a permite acest lucru este necesar să se asigure existență unei infrastructuri funcționale și a resurselor materiale indispensabile pentru a putea aplica măsurile sanitare și de protecție minime în unitățile de învățământ de stat pe perioada pandemiei COVID – 19. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populațieie României, poate fi realizată prin asigurarea echipamentelor / dispozitivelor de protecție medicală și asigurarea condițiilor igenico – sanitare minime necesare, pentru dotarea corespunzătoare a unui număr de 19 unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza minicipiului Călărași, conform caietului de sarcini atasat. Finanțarea nerambursabila a fost obținută în urma semnării contractului de finantare nr. 817/ 07.01. 2022, pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID -19, în unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Călărași ” , cod SMIS: 143243, finantat prin: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID -19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de Covid – 19 și al consecințelor sale sociale.
Loturi:
755.402 RON
Municipiul Calarasi - conform Anexei 9 din Caietul de sarcini
Achiziție de Dispenser, Nebulizator, Lampă UV cu ozonificare
Achiziție de Dispenser - 671 buc., Nebulizator - 65 buc., Lampă UV cu ozonificare - 510 buc., conform caietului de sarcini astasat.
1.260.860,1 RON
Municipiul Calarasi - conform Anexei 9 din Caietul de sarcini
Lot 1 - Achizitie masti si combinezoane
Achizitie masti - 1564200 buc. si combinezoane - 1949 buc. conform Caietului de sarcini atasat.
3.478.788,2 RON
Municipiul Calarasi - conform Anexei 9 din Caietul de sarcini
Achiziție de Dezinfectant suprafețe, Dezinfectant mâini, Dezinfectant nebulizator
Achiziție de Dezinfectant suprafețe - 15590 l, Dezinfectant mâini - 14450 l, Dezinfectant nebulizator - 30350 l, confortm caietului de sarcini atasat.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro