Servicii de audit de operațiuni pentru proiectele având ca beneficiar Autoritatea de Audit din cadrul Curții de Conturi a României

SEAP
ID:
SCNA1073897
Data:
02/08/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
79212100-4 - Servicii de auditare financiara (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Contractarea serviciilor de audit de operațiuni al cărui obiectiv general este obținerea unei asigurări rezonabile privind corectitudinea, legalitatea și regularitatea cheltuielilor finanțate din POAT și din programele CTE, pentru Autoritatea de Audit, conform art. 127 (1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și art. 77 din Regulamentul (UE) nr. 1060/2021. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, este de 6 (șase) zile. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, în a 4-a zi înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Se vor respecta prevederile art. 160 din Legea 98/2016 și ale art. 27 din Anexa la HG 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.
Loturi:
Sediul Autorității de Audit din cadrul Curții de Conturi a României
Default lot
Servicii de audit de operațiuni necesare obținerii de probe de audit suficiente, relevante și de încredere, care să susțină opinia anuală cu privire la legalitatea și regularitatea cheltuielilor pentru care s-a solicitat rambursare din partea Comisiei și care sunt declarate în conturi. Pe perioada de 4 ani necesară derulării acordului-cadru se estimează un număr de minimum 10 elemente – cereri de rambursare și maximum 30 elemente - cereri de rambursare (numărul poate varia în funcție de eșantionul cererilor de rambursare extras de Autoritatea de Audit prin metode statistice).
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro