Aparatură Sterilizare

SEAP
ID:
CAN1084183
Data:
01/08/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoare:
248.875 RON
Descriere:
Achiziție Aparatură Sterilizare conform Caiet de sarcini și Lista de loturi din prezentul anunț. Prin achiziționarea aparaturii medicale de sterilizare autoritatea contractantă urmărește asigurarea unui protocol de sterilizare sigur și eficient în cadrul secțiilor Institutului. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informaticilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
5.000 RON
Sediul Institutului
Aparat de lipit etichete dublu adezive cu 3 linii de imprimare
Conform Caiet de sarcini - Anexa Cantități-Valori Aparatură Sterilizare
160.000 RON
Sediul Institutului
Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar și materiale medical 250-270l
Conform Caiet de sarcini - Anexa Cantități-Valori Aparatură Sterilizare
25.000 RON
Sediul Institutului
Mașină de sigilat ambalaje de sterilizare rotativă cu temperatură reglabilă și imprimantă încorporată
Conform Caiet de sarcini - Anexa Cantități-Valori Aparatură Sterilizare
75.000 RON
Sediul Institutului
Mașină de spălat și dezinfectat instrumentar și materiale medical 150-170l
Conform Caiet de sarcini - Anexa Cantități-Valori Aparatură Sterilizare
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro