Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD (daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executii de lucrari pentru „ Lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”

SEAP
ID:
CAN1050736
Data:
29/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Focsani
Furnizori:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
Valoare:
27.024.564,48 RON
Descriere:
Obiectul prezentei proceduri îl constituie execuția de lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene si poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice, cuprinzând: - servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC,Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD ( daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - execuție de lucrări (de drumuri și de poduri), precum: - lucrari de terasamente, demolari betoane, indepartare ebulmenti, santuri neprotejate, strat de balast, blocaj de bolovani de rau-anrocamente, strat de piatra sparta, strat de legatura BADPC25, strat de uzura BA16, refacere acostamente, podet tubular DN800, podet casetat tip P, desfundari santuri si podete, podet DN600, regularizare albie, parapet, zid de sprijin din gabioane, drenuri, curatire dren, curatire camine dren, podet tubular DN1500, santuri si rigole pavate, piloti forati L=1m,d=300mm, radier din beton, zid de sprijin-platforma de pamant, piloti forati L=1m,d=600mm, camin dren. Se vor incheia contracte subsecvente pentru 12 luni calendaristice. Detalii suplimentare de gasesc in caietului de sarcini atasat. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 20 zile. Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor
Loturi:
Drumurile judetene din judetul Vrancea
Default lot
Acord cadru pentru Elaborare servicii de proiectare la faza de: Expertize tehnice, Studii de teren–studii topografice, studii geologice, studii hidrologice (dacă este cazul), Documentatii de avizare a lucrarilor de interventii - DALI, Proiecte pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire -PAC, Proiecte pentru autorizarea lucrarilor de desfiintare – PAD (daca este cazul), Proiecte de organizare a executiei lucrarilor -POE, Proiecte tehnice de executie – PTE, Asistenta tehnica din partea proiectantului si Executii de lucrari pentru „Lucrari de aducere la starea tehnica initiala a unor sectoare de drumuri judetene și poduri afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase (alunecari de teren, inundatii, cutremure, etc.) pe durata a 36 de luni calendaristice”. Valoarea estimată maximă a unui contract subsecvent pentru 12 luni calendaristice este de 13.777.041,48 lei fără T.V.A. și se compune din: - valoarea estimată maximă a lucrărilor = 12.815.852,54 lei fără T.V.A., - valoarea estimată maximă a serviciilor de proiectare = 768.951,15 lei fără T.V.A., - valoarea estimată maximă a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului = 192.237,79 lei fără T.V.A.. Valoarea estimata maxima a acordului cadru pentru 36 de luni calendaristice este de 41.331.124,44 lei fara TVA.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro