Sticlarie si ustensile de laborator - POC_40_377

SEAP
ID:
SCNA1073617
Data:
27/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33793000-5 - Sticlarie pentru laborator (Rev.2)
Valoare:
0 RON
Descriere:
Acord-cadru de furnizare – Sticlarie si ustensile de laborator conform specificatiilor din caietul de sarcini NOTA : Potrivit prevederilor art. 160 din Legea nr. 98/2016, modificata si completata prin OUG nr. 107/2017, autoritatea contractanta stabileste 1 termen - limita in care va asigura raspunsul clar si complet la solicitarile de clarificare/informatii suplimentare ale ofertantilor astfel: - In cazul in care solicitarea de clarificare/informatii suplimentare este incarcata în SEAP în cadrul termenului-limita de 8 zile înainte de data limita pentru depunerea ofertelor conform Sectiunii I.1) din Fisa de date, autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor cu 4 zile.
Loturi:
Livrarea se face la sediul autoritatii contractante din Cluj-Napoca , Calea Manastur nr.3-5
Default lot
Acord-cadru de furnizare – sticlarie si ustensile de laborator conform specificatiilor din caietul de sarcini. Din lipsa de spatiu suficient pentru a descrie elementele acordului cadru, informatiile cu privire la cantitatile maxime si minime ale acordului cadru , respectiv ale contractelor subsecvente sunt detaliate in caietul de sarcini atasat.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro