Acord Cadru servicii de acceptare a plăţilor de impozite, taxe, contributii si alte sume cuvenite bugetului general consolidat - POS pentru ATCP din cadrul DGRFP Craiova, pentru 24 luni.

SEAP
ID:
SCNA1053013
Data:
26/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Craiova
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
66110000-4 - Servicii bancare (Rev.2)
Valoare:
71.777 RON
Descriere:
- Acord Cadru servicii de acceptare a plăţilor de impozite, taxe, contributii si alte sume cuvenite bugetului general consolidat , efectuate cu carduri de plată prin intermediul terminalelor POS la ghiseele Trezoreriei Statului, pentru Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica din cadrul DGRFP Craiova, pentru 24 luni in conformitate cu prevederile referatului de necesitate nr. CRR-DSI 936/ 23.02.2021 si ale Caietului de sarcini nr. CRR-DSI 937/ 23.02.2021. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 Termenul de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificare/ informatii suplimentare: - autoritatea contractanta va raspunde clar si complet la solicitarile ofertantilor cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Loturi:
La nivel local si regional – judetele Dolj, Gorj, Olt, Valcea, Mehedinti
Default lot
- Valoarea MAXIMA estimata a ACORDULUI CADRU = ( 42 500 lei /an +42 500 lei/an) = 85 0000 lei / 2 ani; - Valoarea MINIMA estimata a ACORDULUI CADRU = 42 500 lei / an - Valoarea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 42 500 lei / an x 1 an = 42 500 lei / an - Valoarea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT =85 000/ 2 an : 24 luni = 3541.67 lei / luna - Cantitatea MAXIMA estimata a ACORDULUI CADRU = 24 luni ; - Cantitatea MINIMA estimata a ACORDULUI CADRU = 12 luni; - Cantitatea MAXIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 12 luni; - Cantitatea MINIMA estimata a unui CONTRACT SUBSECVENT = 1 luna;
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro