LUCRĂRI DE INTREȚINERE ȘI REPARAȚII DRUMURI JUDEȚENE ÎN PERIOADA 2019 – 2023

SEAP
ID:
CAN1024025
Data:
23/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Slobozia / Ialomita
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Lucrari
Cod CPV:
45233141-9 - Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2)
Valoare:
57.760.116,63 RON
Descriere:
Lucrări de întreținere și reparații drumuri județene, în perioada 2019-2023 Frecvența și valoarea contractelor ce urmează a fi încheiate : Se estimează că se vor încheia cel puțin 4 contracte subsecvente. Cantitățile minima și maxime pe categorii de lucrări sunt prevăzute în anexele la documentația tehnică. • Subsecvent I (2019 – 2020) val.min/max - 8.606.836,93/10.932.817,89 • Subsecvent II (2020 – 2021) val.min/max - 9.188.924,83/11.467.048,41 • Subsecvent III (2021 – 2022) val.min/max - 7.181.886,49/9.094.243,01 • Subsecvent IV (2022 – 2023) val.min/max - 7.017.515,98/8.499.845,83 • TOTAL ACORD CADRU - val.min/max - 31.995.164,23/39.993.955,14 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
Loturi:
Judetul Ialomita
Default lot
Lucrări de întreținere și reparații drumuri județene, în perioada 2019-2023 Frecvența și valoarea contractelor ce urmează a fi încheiate : Se estimează că se vor încheia cel puțin 4 contracte subsecvente. Cantitățile minima și maxime pe categorii de lucrări sunt prevăzute în anexele la documentația tehnică. • Subsecvent I (2019 – 2020) val.min/max - 8.606.836,93/10.932.817,89 • Subsecvent II (2020 – 2021) val.min/max - 9.188.924,83/11.467.048,41 • Subsecvent III (2021 – 2022) val.min/max - 7.181.886,49/9.094.243,01 • Subsecvent IV (2022 – 2023) val.min/max - 7.017.515,98/8.499.845,83 • TOTAL ACORD CADRU - val.min/max - 31.995.164,23/39.993.955,14 Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 18 zile.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro