Acord cadru de furnizare FLUOR 18 - DEOXIGLUCOZA (F18-FDG)

SEAP
ID:
CAN1048525
Data:
22/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33696400-9 - Reactivi izotopici (Rev.2)
Valoare:
7.380.000 RON
Descriere:
Incheierea unui acord-cadru FLUOR 18 - DEOXIGLUCOZA (F18-FDG) Cantitate acord cadru min. 8 doze/ max. 2.880 doze Cantitate contract subsecvent min. 1 doza / max. 360 doze Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 648.000,00 lei Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari / informatii suplimentare care nu au fost adresate intermenul stabilit la sectiunea I. 1 din Fisa de date a achizitiei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20
Loturi:
SUUMC
Default lot
FLUOR 18 - DEOXIGLUCOZA (F18-FDG) Cantitate acord cadru min. 8 doze/ max. 2.880 doze Cantitate contract subsecvent min. 1 doza / max. 360 doze Valoarea celui mai mare contract subsecvent - 648.000,00 lei Valoare estimata fara TVA - 5.184.000,00 lei Operatorul economic va face dovada termenului de valabilitate prin depunerea certificatului de valabilitate emis de producator.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro