SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA SISTEM INFORMATIC INTEGRAT

SEAP
ID:
SCNA1072159
Data:
01/07/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Iasi / Iasi
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
72000000-5 - Servicii IT: consultanta, dezvoltare de software, internet si asistenta (Rev.2)
Valoare:
243.132 RON
Descriere:
Conform descrierii din caietul de sarcini Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare /informatiilor suplimentare cu 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor precizata in anuntul de participare simplificat. Daca aceste termene vor fi zile nelucrătoare, autoritatea va răspunde în ultima zi lucratoare înainte de termenul respectiv.
Loturi:
Iasi- Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Cuza Voda-conform caiet de sarcini
Default lot
SERVICII DE MENTENANTA, ASISTENTA TEHNICA SISTEM INFORMATIC INTEGRAT -CONFORM CAIET SARCINI
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro