SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A AUTOVEHICULELOR SI A ECHIPAMENTELOR CONEXE

SEAP
ID:
CAN1081296
Data:
25/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Focsani
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50110000-9 - Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe (Rev.2)
Valoare:
516.406,85 RON
Descriere:
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe. Realizarea serviciilor mentionate in documentatia tehnica aferenta prezentei proceduri de achizitie publica menite sa asigure realizarea obiectivului "Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe.",in conformitate cu normativele tehnice in vigoare. Contractul cuprinde 3 loturi: LOTUL 1 - 23 ambulanţe marca Volskwagen, Ford LOTUL 2 - 21 ambulanţe marca Fiat, Citroen, Dacia,Renault LOTUL 3 – 9 ambulante marca Mercedes Acordul cadru pe doi ani, care va intra în vigoare la data semnării acestuia, va fi impartit in opt contracte subsecvente sau ori de cate ori va fi nevoie, cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul contractului si a resurselor financiare pe care autoritatea contractuala le are la dispozitie. Avand in vedere dispozitiile art.1 din Ordonanta de Urgenta nr.71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, si dispozitiile art.4 , durata acordului cadru va fi de 24 luni, iar executarea contractelor subsecvente se pot rezilia de catre achizitor in orice moment, fara plata de daune interese, la ordinul Ministerului Sanatatii, in situatia in care acesta din urma finalizeaza implementarea la nivel national al sistemului centralizat de achizitii publice si atribuie servicii de reparatii/furnizarea de piese de schimb pentru mijloacele auto folosite de institutiile pe care le finanteaza. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 18 zile.Autoritatea Contractanta va raspunde o singura data solicitarilor de clarificare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor .
Loturi:
FRANCO DEPOZIT
LOT 1
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe .Lotul cuprinde 23 ambulante marca Volskwagen si Ford.Prestatorul se obligă să ofere beneficiarului, autoritate contractantă, un pachet complet de servicii care să includă, lucrările de întreţinere, reparaţii tehnice, reparaţii tinichigerie si vopsitorie si sa indeplineasca minim cerintele din caietul de sarcini.
FRANCO DEPOZIT
LOT 3
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe .Lotul cuprinde 9 ambulante marca MERCEDES.Prestatorul se obligă să ofere beneficiarului, autoritate contractantă, un pachet complet de servicii care să includă, lucrările de întreţinere, reparaţii tehnice, reparaţii tinichigerie si vopsitorie si sa indeplineasca minim cerintele din caietul de sarcini.
FRANCO DEPOZIT
LOT 2
Servicii de reparare si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe .Lotul cuprinde 21 ambulante marca Fiat, Citroen, Dacia,Renault .Prestatorul se obligă să ofere beneficiarului, autoritate contractantă, un pachet complet de servicii care să includă, lucrările de întreţinere, reparaţii tehnice, reparaţii tinichigerie si vopsitorie si sa indeplineasca minim cerintele din caietul de sarcini.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro