Produse de BIROTICĂ

SEAP
ID:
SCNA1053442
Data:
22/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizor:
Tip procedura:
Procedura simplificata
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
30192000-1 - Accesorii de birou (Rev.2)
Valoare:
332.052,67 RON
Descriere:
Produse de BIROTICĂ, conform caietului de sarcini Estimări ale cantităților: conform caietului de sarcini Promitentul achizitor nu este obligat sa achizitioneze cantitatea maxima previzionata. Sursa de finanțare: venituri proprii, venituri proprii cămine-cantină, finanțare de bază, diverse proiecte de cercetare Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Periodicitatea /frecventa pentru incheierea contractelor subsecvente: lunar/trimestrial. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 209.876,24 lei. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 (cinci) Autoritea contractanta va transmite raspunsul consolidat în mod clar și complet tuturor solicitarilor de clarificare/ de informații suplimentare în a 3-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Loturi:
Magazia de Rechizite, str. Pasteur nr. 4, parter, cam. 7, Cluj - Napoca
Default lot
Produse de BIROTICĂ, conform caietului de sarcini Estimări ale cantităților: conform caietului de sarcini Promitentul achizitor nu este obligat sa achizitioneze cantitatea maxima previzionata. Sursa de finanțare: venituri proprii, venituri proprii cămine-cantină, finanțare de bază, diverse proiecte de cercetare Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Periodicitatea /frecventa pentru incheierea contractelor subsecvente: lunar/trimestrial. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent: 209.876,24 lei.