Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice/alte documentatii privind obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 703, limita judet Olt - Balaci, Ciolanesti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)"

SEAP
ID:
CAN1081438
Data:
22/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Alexandria / Teleorman
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
71322500-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
Valoare:
1.291.059,9 RON
Descriere:
Servicii de elaborare documentaţii tehnico-economice/alte documentaţii privind obiectivul de investiţii "Reabilitare si modernizare DJ 703, limita judet Olt - Balaci, Ciolanesti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)" conform caietului de sarcini si temei de proiectare precum și asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuţiei lucrărilor. Numărul de zile înainte de termenul - limită pentru primirea ofertelor până când ofertanţii pot solicita clarificări: 21 Numarul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar şi complet la toate solicitarile de clarificari şi/sau informaíi suplimentare primite de la operatorii economici interesaţi : 11 zile Toate solicitarile de clarificări precum si raspunsurile la acestea se vor transmite prin intermediul SEAP (https://www.e-licitatie.ro/pub).
Loturi:
Tronsonul de drum judetean DJ 703, limita judet Olt - Blaci, Ciolanesti (DJ 701) - Buzescu (DE 70) este situat in judetul Teleorman, pe raza comunelor Sfintesti, Vârtoape și Trivalea Moșteni.
Default lot
Se vor presta servicii de elaborare documentatii tehnico - economice/alte documentatii privind obiectivul de investitii "Reabilitare si modernizare DJ 703, limita judet Olt - Balaci, Ciolanesti (DJ 701) - Buzescu (DE 70)", astfel: A. Documentatii tehnice atat pentru traseul drumului DJ 703 cat si pentru cele 13 poduri existente: -expertize tehnice; - studiu topografic; - studiu geotehnic; - studiu de trafic; - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii - S.F./D.A.L.I.; - documentatii pentru obtinere avize/acorduri; - proiect pentru autorizare executie lucrari de construire (P.A.C); proiect de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E); - proiect tehnic de executie (P.T.), caiete de sarcini (C.S) si detalii de executie (DE). B.Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro