Contracte de servicii având ca obiect prestarea de servicii de întreținere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj

SEAP
ID:
CAN1081433
Data:
21/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Cluj-Napoca
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Servicii
Cod CPV:
50112000-3 - Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor (Rev.2)
Valoare:
147.300 RON
Descriere:
Contracte de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de intreținere si reparare, precum si furnizarea și montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj (coduri CPV: 50112000-3 si 34300000-0) în conformitate cu cerințele minime obligatorii prevăzute în Sectiunea 2: Caietul de sarcini. Achiziția este impărțită în 5 (cinci) loturi conform Sectiunii 2: Caietul de sarcini. Valoarea estimată a contractelor este cuprinsă intre: 176.400 lei, fara TVA și 241.000 lei, fără TVA, (valoarea minimă a intervalului reprezintă valoarea estimată a contractelor până la data de 31.12.2022, iar valoarea maximă reprezintă valoarea estimată a contractelor ce conține si valoarea posibilelor suplimentări), din care: - pentru lotul 1 intre 29.100,00 lei fara TVA si 31.500,00 lei fara TVA; - pentru lotul 2 intre 81.580,00 lei fara TVA si 110.620,00 lei fara TVA; - pentru lotul 3 intre 39.600,00 lei fara TVA si 57.800,00 lei fara TVA; - pentru lotul 4 intre 9.760,00 lei fara TVA si 16.840,00 lei fara TVA; - pentru lotul 5 intre 12.460,00 lei fara TVA si 17.340,00 lei fara TVA. - pentru lotul 6 intre 3.900,00 lei fara TVA si 6.900,00 lei fara TVA. Precizari cu privire la valoarea estimata pentru fiecare lot in parte: i) Valoarea minima a intervalului aferent unui lot de mai sus reprezinta valoarea estimata a contractului pana la data de 31.12.2022, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata a contractului ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prevazute la pct. ii) de mai jos; ii) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi contractul de achizitie publica aferent unui lot, cu o perioada suplimentara de 4 (patru) luni, in conditiile prevazute la art. 165 alin. (1) din Normele aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si in conditiile existentei resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie. Valoarea estimata a acestor suplimentari pentru fiecare lot in parte este urmatoarea: - pentru lotul 1 – 2.400,00 lei fara TVA; - pentru lotul 2 – 29.040,00 lei fara TVA; - pentru lotul 3 – 18.200,00 lei fara TVA; - pentru lotul 4 – 7.080,00 lei fara TVA; - pentru lotul 5 – 4.880,00 lei fara TVA; - pentru lotul 6 – 3.000,00 lei fara TVA. Autoritatea contractanta va rapunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20
Loturi:
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj – 12 autovehicule Dacia Duster și Renault Kadjar
Descrierea achizitiei publice: Servicii de întretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: Autovehicule aflate în perioada de garanție: -11 autoturisme Dacia Duster 1,5 dCI, an de fabricaţie 2021 cu următoarele serii de şasiu: VF1HJD40367420125; VF1HJD40367420111; VF1HJD40367420120; VF1HJD40367420098; VF1HJD40367420151; VF1HJD40367424622; VF1HJD40567329017; VF1HJD40567329034; VF1HJD40567329033; VF1HJD40567329038; VF1HJD40567329016; -1 autoturism Renault Kadjar, 1600 cm³, an de fabricație 2016, seria de șasiu: VF1RFE00554811116, în conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj – 1 autovehicul Toyota Hilux
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: Autovehicul ieșit din perioada de garanție: - 1 autoutilitară Toyota Hilux, 2400 cm³, an fabricaţie 2017, seria de şasiu: AHTBB3CD301737614; in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj – 1 autovehicul Toyota
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM DR CLUJ: - 1 autospecială Toyota Land Cruiser 150, 3000 cm³, an fabricaţie 2010, seria de şasiu: JTEBH3FJ005009850; in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj – 4 autovehicule Nissan și Mercedes
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: Autovehicule ieșite din perioada de garanție: a) 1 autoutilitară Nissan Navara și 1 autouturism Nissan Pathfinder: - 1 autoutilitară Nissan Navara 2500 cm³, an fabricaţie 2008, seria de şasiu: WSKCVND40U0307417; - 1 autouturism Nissan Pathfinder, 2500 cm³, an fabricaţie 2011, seria de şasiu: WSKJVWR51U0447149; b) - 2 autospeciale Mercedes-Benz 290GD, 2900 cm³, an fabricaţie 2001, cu seriile de şasiu: WDB4613361X127262, WDB4613361X127203; in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj - 18 autovehicule Dacia Duster, Dacia Logan, Renault Master.
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM DR Cluj: Autovehicule ieșite din perioada de garanție: a) 13 autoturisme Dacia Duster şi 4 autoturisme Dacia Logan: - 4 autoturisme Dacia Duster Laureate 1,5 dci, an de fabricaţie 2014, seriile de şasiu:UU1HSDADG50977048, UU1HSDADG50970271,U1HSDADG50972002, UU1HSDADG51080235; - 8 autoturisme Dacia Duster Laureate 1,5 dCI, an de fabricaţie 2016, seriile de şasiu: UU1HSDJ9G55140908, UU1HSDJ9G55140907, UU1HSDJ9G55140893, UU1HSDJ9G55140906,UU1HSDJ9G55140903, UU1HSDJ9G55140960, UU1HSDJ9G55140890,UU1HSDJ9G55140925; - 1 autoturism Dacia Duster Laureate 1,5 dCI, an de fabricaţie 2018, seria de şasiu: VF1HJD40861957401; - 4 autoturisme Dacia Logan 1,5 dCI, an de fabricaţie 2015, seriile de şasiu: UU14SDCL452924245, UU14SDCL452924257, UU14SDCL452924243, UU14SDCL452924259; b) - 1 autoutilitară Renault Master, 2500 cm³, an de fabricaţie 2009, seria de şasiu : VF1FDC1H642496002; in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.
Conform specificatiilor din Caietul de sarcini
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru autovehiculele din dotarea ANCOM DR Cluj – 3 autovehicule Mercedes Sprinter
Servicii de intretinere si reparare, precum si furnizarea si montarea de piese de schimb si accesorii, pentru următoarele autovehicule din dotarea ANCOM: Autovehicule ieșite din perioada de garanție: -2 autospeciale Mercedes-Benz Sprinter 4x2 416 CDI, 2700 cm³, an fabricaţie 2000, cu seriile de şasiu: WDB9046621R133195, WDB9046621R132705, - -1 autospecială Mercedes-Benz Sprinter 4x4 416 CDI, 2700 cm³, an fabricaţie 2001, cu seria de şasiu: WDB9046621R243375;in conformitate cu cerintele minime obligatorii prevazute in Sectiunea 2: Caietul de sarcini.