Reactivi de laborator SARS-CoV2

SEAP
ID:
CAN1044904
Data:
22/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33696000-5 - Reactivi si produse de contrast (Rev.2)
Valoare:
2.090.890 RON
Descriere:
1. În cadrul procedurii vor fi achiziționați reactivi și materiale de laborator în vederea efectuării analizelor conform Caiet de sarcini și Lista de loturi la prezentul anunț. 2. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. 3. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Magazia de reactivi a Institutului
SARS-CoV2 IgG compatibil cu sistemul automat Vitros 3600
Acord Cadru: cantitatea estimată minimă și cantitatea estimată maximă este conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2. Contract Subsecvent: cantitatea estimată minimă și cantitatea estimată maximă este conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2; cantitatea celui mai mare contract subsecvent = cantitatea maximă a contractului subsecvent conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2.
Magazia de reactivi a Institutului
SARS-CoV2 igM compatibil cu analizorul automat Architect
Acord Cadru: cantitatea estimată minimă și cantitatea estimată maximă este conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2. Contract Subsecvent: cantitatea estimată minimă și cantitatea estimată maximă este conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2; cantitatea celui mai mare contract subsecvent = cantitatea maximă a contractului subsecvent conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2.
Magazia de reactivi a Institutului
Reactivi pentru determinarea SARS-CoV2 , virus gripal A, virus gripal B prin RT-PCR
Acord Cadru: cantitatea estimată minimă și cantitatea estimată maximă este conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2. Contract Subsecvent: cantitatea estimată minimă și cantitatea estimată maximă este conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2; cantitatea celui mai mare contract subsecvent = cantitatea maximă a contractului subsecvent conform Caiet de sarcini - Anexa 2 Cantități-Valori Reactivi de laborator SARS-CoV2.
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro