Reactivi și consumabile de laborator

SEAP
ID:
CAN1019290
Data:
22/06/2022
Stare:
Atribuita
Autoritatea contractanta:
Localitate:
Bucuresti / Bucuresti
Furnizor:
Tip procedura:
Licitatie deschisa
Tipul contractului:
Furnizare
Cod CPV:
33696000-5 - Reactivi si produse de contrast (Rev.2)
Valoare:
728.472,8 RON
Descriere:
În cadrul procedurii vor fi achiziționați diferiți reactivi și consumabile de laborator în vederea efectuării analizelor; Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 10-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
Loturi:
Sediul autorității contractante
Pachet identificare fenotipică rapidă a rezistenței la beta-lactamine, carbapeneme și colistin
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 2 cantitativ-valorică a Caietului de sarcini Componență: 4.1 Test rapid imunocromatografic pentru detecția beta-lactamazei CTX-M grup 1, 2, 8, 9 și 25 din cultura bacteriană 4.2 Test rapid imunocromatografic pentru detecția rezistenței la colistin prin mcr-1 din cultura bacteriană 4.3 Test rapid imunocromatografic pentru detecția carbapenemazelor la bacili gram negativi (KPC, OXA, VIM, IMP și NDM) din cultura bacteriană
Sediul autorității contractante
Pachet diagnostic rapid
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 2 cantitativ-valorică a Caietului de sarcini Componență: 1.1 Trusă detecție rapidă antigen Streptococcus pneumoniae si Legionella pneumophila din urină 1.2 Test rapid imunocromatografic pentru detectarea rapidă a enterobacteriilor producătoare de carbapenemaze tip OXA-48, OXA-163, KPC, NDM, VIM
Sediul autorității contractante
Eprubetă recoltare (dop mov) 5ml
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 2 cantitativ-valorică a Caietului de sarcini
Sediul autorității contractante
Pachet reactivi și consumabile compatibile cu analizorul I-STAT
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 2 cantitativ-valorică a Caietului de sarcini Componență: 3.1 Cartuș cu teste pentru dozarea pH, PCO2, PO2, TCO2*, HCO3*, BE*, sO2* compatibil cu analizorul I-STAT 3.2 Cartuș cu teste pentru dozarea Sodium (Na), Potassium (K), Chloride (Cl), Urea Nitrogen (BUN/Urea), Glucose (Glu), Creatinine (Crea), Ionized Calcium (iCa), TCO2, Hematocrit (Hct), Anion Gap* (Angap), Hemoglonin* (Hb) compatibil cu analizorul I-STAT 3.3 Cartuș pentru dozarea troponinei cTnl compatibil cu analizorul I-STAT 3.4 Cartuș pentru dozarea CK-MB compatibil cu analizorul I-STAT 3.5 Cartuș pentru dozarea BNP compatibil cu analizorul I-STAT 3.6 Hârtie termică printat compatibilă imprimanta MARTEL Printer 3.7 Baterie reîncărcabilă compatibilă cu analizorul I-STAT 3.8 Baterie 9V compatibilă cu analizorul I-STAT
Sediul autorității contractante
QIAmp DSP Virus Kit
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 2 cantitativ-valorică a Caietului de sarcini
Sediul autorității contractante
Vârfuri de pipetă 300μL
Cantitățile minime și maxime estimate sunt conform Anexa 2 cantitativ-valorică a Caietului de sarcini
Politica de confidentialitateHosting oferit de Cloudify.ro